CapitaLand mua một phần dự án Vinhomes Smart City

VBMA thống kê tính đến thời điểm ngày 31/10/2023, có 18 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong tháng 10/2023 với tổng giá trị 20.826 tỷ đồng. Các đợt phát hành có lãi suất trung bình 8,9%/năm, kỳ hạn trung bình là 3,6 năm.

Chẳng hạn, trong tháng 10, Công ty Cổ phần Vinhomes (HoSE: VHM) là đơn vị phát hành nhiều nhất với 3 đợt có tổng giá trị 5.000 tỷ đồng, kỳ hạn 1,5 - 2 năm, lãi suất 12%/năm.

Theo sau là Ngân hàng TMCP Quốc tế (HoSE: VIB) với 2 đợt phát hành, tổng giá trị là 4.500 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 5,8 - 6%/năm.

Bên cạnh đó, Ngân hàng TMCP Á Châu (HoSE: ACB) cũng phát hành 3 đợt với tổng giá trị 3.900 tỷ đồng, kỳ hạn 2 - 3 năm, lãi suất 6 - 6,5%/năm.

t
Trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong tháng 10/2023 (Nguồn: VBMA)

Lũy kế từ đầu năm 2023 đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là hơn 209.150 tỷ đồng, gồm 25 đợt phát hành ra công chúng trị giá 23.768 tỷ đồng (chiếm 11,4% tổng giá trị phát hành) và 171 đợt phát hành riêng lẻ trị giá hơn 185.382 tỷ đồng (chiếm 88,6% tổng số).

Trong đó, ngành ngân hàng chiếm ưu thế với 99.023 tỷ đồng (tức 47,3% tổng số), theo sau là nhóm bất động sản với 68.256 tỷ đồng (chiếm 32,6%).

Về giá trị mua lại, trong tháng 10, các doanh nghiệp đã mua lại 13.645 tỷ đồng, giảm 17,4% so với cùng kỳ năm 2022.

2 tháng cuối năm 2023, ước tính sẽ có khoảng 41.009 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn. Trong khi đó, có 16 mã trái phiếu chậm trả lãi, gốc với tổng giá trị khoảng 1.006 tỷ đồng và 47 mã trái phiếu được gia hạn/thay đổi lãi suất.

Thời gian sắp tới sẽ có 2 đợt phát hành trái phiếu từ 2 nhà băng là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HoSE: BID) và Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, HoSE: HDB).

Hội đồng quản trị BIDV đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ trong quý IV/2023, với tổng giá trị phát hành tối đa 5,5 ngàn tỷ đồng nhằm tăng vốn cấp 2. Mệnh giá trái phiếu từ 100 triệu đồng (hoặc bội số 100 triệu đồng), là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo. Lãi suất áp dụng do BIDV quy định cho từng đợt phát hành (tối đa 5 đợt), kỳ hạn từ 1 - 5 năm.

Còn HDBank cũng đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần hai với tổng giá trị phát hành tối đa 8.000 tỷ đồng, các điều khoản cụ thể của trái phiếu như kỳ hạn và lãi suất sẽ được quyết định khi phát hành./.