ISSN-2815-5823
Duy Khánh
Thứ năm, 14h17 27/06/2024

Kiến nghị Quốc hội cho phép sử dụng 18.220 tỷ đồng dự phòng cho các dự án

(KDPT) - Chính phủ trình Quốc hội cho phép sử dụng 18.200 tỷ đồng dự phòng chung nguồn ngân sách Trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 tương ứng nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2023.

Vào sáng ngày 27/6, Quốc hội đã thảo luận về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn từ nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025, dựa trên nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2023 để thực hiện các dự án đầu tư công.

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày tờ trình. Ảnh: Quốc hội
Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày tờ trình. Ảnh: Quốc hội

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, nguyên tắc và tiêu chí phân bổ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2023 sẽ tập trung vào các nhiệm vụ: dự án thuộc ngành quốc phòng, an ninh; các dự án giao thông quan trọng quốc gia, dự án xây dựng đường cao tốc trọng điểm, và các dự án giao thông giúp kết nối vùng, có tác động lan tỏa, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các địa phương; cùng với các dự án thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp theo Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Theo đó, 26.900 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2023 dự kiến được phân bổ cho 20 dự án thuộc 4 ngành, lĩnh vực: quốc phòng (2.000 tỷ đồng); an ninh (4.000 tỷ đồng); giao thông (19.380 tỷ đồng); cải cách tư pháp (1.520 tỷ đồng).

Chính phủ đã trình Quốc hội cho phép sử dụng 18.200 tỷ đồng từ nguồn ngân sách dự phòng chung của Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2023.

Chính phủ cũng đề xuất Quốc hội cho phép hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các dự án sử dụng nguồn ngân sách dự phòng này, bao gồm 4 dự án: xây dựng sân bay Gia Bình; xây dựng trụ sở mới Tòa án nhân dân tối cao tại 262 Đội Cấn; đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân các cấp (giai đoạn 1); và cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1 qua tỉnh Tuyên Quang.

Chính phủ được giao chỉ đạo các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương nhanh chóng hoàn thiện thủ tục đầu tư theo thẩm quyền, báo cáo Quốc hội để xem xét và quyết định việc phân bổ Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các đơn vị khi đủ thủ tục đầu tư theo quy định.

Ông Lê Quang Mạnh - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, cho rằng việc Chính phủ trình Quốc hội cho phép sử dụng 18.220 tỷ đồng từ nguồn ngân sách dự phòng chung của Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 là phù hợp với quy định.

Ủy ban Tài chính Ngân sách đề nghị Chính phủ chịu trách nhiệm về việc rà soát, hoàn thiện thủ tục đầu tư, đảm bảo bố trí nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo đúng quy định pháp luật; đảm bảo triển khai hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ giải ngân và tránh thất thoát, lãng phí.

Ông Mạnh cũng nhấn mạnh rằng đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính Ngân sách cho rằng việc sử dụng vốn cho các dự án vượt quá 20% theo quy định của Điều 89 Luật Đầu tư công đã được cấp có thẩm quyền đồng ý về chủ trương.

Chính phủ cũng đã giải trình sẽ cân đối các nguồn vốn khác để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật. Đồng thời, đề nghị Chính phủ chịu trách nhiệm về hiệu quả của các dự án, đảm bảo nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để bố trí đủ số vốn còn thiếu so với dự kiến tổng mức đầu tư của các dự án theo đúng quy định pháp luật.

Ủy ban Tài chính Ngân sách kiến nghị Quốc hội xem xét và quyết định cho phép sử dụng 18.220 tỷ đồng từ nguồn ngân sách dự phòng chung của Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2023.

Cũng đề nghị hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các dự án từ nguồn ngân sách dự phòng chung của Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2023.

Đối với các dự án chưa đủ nguồn để phê duyệt chủ trương đầu tư, vượt quá 20% tổng số vốn của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương theo quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật Đầu tư công, kiến nghị cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư căn cứ vào nguồn vốn và mức vốn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2023 dự kiến bố trí cho dự án, nguồn vốn giai đoạn 2026-2030 và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có).

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
Tin mới nhất
kinhdoanhvaphattrien.vn | 15/07/2024