Cổ đông lớn “tháo chạy”

Không còn cổ đông lớn là một trong những nguyên nhân khiến Công ty cổ phần Đầu tư LDG chưa thể tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, đồng nghĩa với việc công ty chưa thể thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trong bối cảnh nhiều dự án đang gặp khó khăn về pháp lý.

Cụ thể, từ 28/10/2022 đến 19/5/2023, ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Đầu tư LDG bị bán giải chấp tổng cộng gần 18,3 triệu cổ phiếu LDG, tương đương 7,11% vốn điều lệ, khiến tỷ lệ sở hữu giảm còn 3,92% - tương ứng hơn 10 triệu cổ phiếu. Theo đó, Công ty không còn cổ đông lớn.

Ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Đầu tư LDG
Ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Đầu tư LDG

Gần đây, ông Nguyễn Minh Khang, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Đầu tư LDG bán ra toàn bộ 387.875 cổ phiếu LDG.

LDG từng 2 lần ra thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 11/5 và 22/6. Trong đó, lần 1 ghi nhận có 101 cổ đông tham dự họp Đại hội, tương ứng 22,5% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Lần 2 ghi nhận 189 cổ đông và 28 cổ đông tham gia với tư cách uỷ quyền, đại diện 41,67 triệu cổ phiếu, tương ứng 16,26% vốn điều lệ. Cả 2 lần đều có tỷ lệ sở hữu vốn thấp hơn 33%, không đạt yêu cầu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên.

Được biết, trong năm 2022, Đầu tư LDG đã phải tổ chức ĐHĐCĐ thường niên đến lần thứ 3. Trong đó, lần 1 chỉ có 29,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và lần 2 chỉ có 30,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Trong năm 2023, tình hình khó khăn ngày càng hiện hữu, việc các thành viên trong HĐQT của LDG lần lượt xin từ nhiệm cho thấy công ty đang gặp khó khăn. Tính đến nay, đã có 4/7 thành viên HĐQT tại LDG nộp đơn từ nhiệm, bao gồm: ông Lê Văn Vũ, Ngô Ngọc Huyên, Louis Nguyễn và ông Trịnh Quốc Nam.

LDG chậm thanh toán lãi lô trái phiếu mệnh giá 400 tỷ đồng

Trong năm tài chính 2022, LDG đã không thể thanh toán lãi lô trái phiếu 400 tỷ đồng và bị kiểm toán là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) nhấn mạnh về vấn đề này.

Tính tới 31/3/2023, Đầu tư LDG đang có dư nợ 359,7 tỷ đồng lô trái phiếu mã LDGH2123002. Trong đó, mệnh giá trái phiếu là 400 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng, đáo hạn ngày 10/12/2023, mục đích phát hành là tăng quy mô vốn hoạt động, lãi suất 11,5%/năm cho 12 tháng đầu tiên, kỳ thanh toán 1 tháng/lần.

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố thông tin về tình hình sử dụng vốn của CTCP Đầu tư LDG ở hai lô trái phiếu LDGH2123001 và LDGH2123002 được thông qua tại các Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐQT và 14/2021/NQ-HĐQT.

LDG báo cáo về tình hình sử dụng vốn trái phiếu
LDG báo cáo về tình hình sử dụng vốn trái phiếu.

Theo đó, công ty đã sử dụng 11,8 tỷ đồng để thanh toán các chi phí liên quan đến dự án KĐT Thông Minh Thành Đô (số tiền này được trích ra từ lô trái phiếu LDGH2123002 mệnh giá 400 tỷ đồng). Thời gian giải ngân thực tế từ T12/2021 đến T4/2022.

Công ty cũng sử dụng số tiền 137,6 tỷ đồng thanh toán các khoản chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Cụ thể, Công ty đã tất toán toàn bộ số tiền tại lô trái phiếu LDGH2123001. Dư nợ hiện tại của lô này là 0 đồng.

Số tiền gần 388,2 tỷ đồng được sử dụng để thanh toán các chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ngoài lưu ý về việc chậm thanh toán lãi trái phiếu, AASCS còn nhấn mạnh về vấn đề liên quan đến Thông tin về dự án Tân Thịnh (Viva Park) trong báo cáo này của doanh nghiệp. Thuyết minh VIII.4 của báo cáo tài chính hợp nhất LDG cho biết, theo Kết luận Thanh tra toàn diện ngày 23/3 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, các vi phạm của công ty đều là các vi phạm về hành chính. LDG cho biết đã thực hiện và hoàn thành nghĩa vụ về xử phạt theo các quyết định của cơ quan có thẩm quyền, đồng thời cam hết hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Với kết luận thanh tra này, Ban lãnh đạo LDG nhận định dự án Viva Park trên sẽ được tiếp tục bổ sung các thủ tục để triển khai hoàn thành dự án, chấm dứt thời gian gián đoạn để phục vụ cho việc thanh tra trong thời gian vừa qua.

Mục tiêu 1.448 tỷ đồng doanh thu 2023

Về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022, theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán, năm 2022, LDG ghi nhận doanh thu thuần 193 tỷ đồng, giảm 40% so với năm 2021; lợi nhuận sau thuế đạt 4,24 tỷ đồng, giảm 97%.

Sang quý I/2023 vừa qua, công ty ghi nhận doanh thu thuần 709,8 triệu đồng, giảm 99% so với cùng kỳ năm 2022, chủ yếu do giảm doanh thu từ bán hàng hóa bất động sản và không ghi nhận doanh thu từ hoạt động xây dựng.

Mặt khác, chi phí tài chính và chi phí bán hàng lần lượt tăng cao ở mức 75% và 83% so với cùng kỳ, dẫn đến khoản lỗ sau thuế gần 70 tỷ đồng.

Trong tài liệu ĐHĐCĐ thường niên công bố, công ty đặt kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu thuần năm nay là 1.448 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức đạt được năm 2022 là 276,3 tỷ đồng. Ngược lại, mục tiêu lợi nhuận sau thuế 3,9 tỷ đồng, giảm 2,5% so với cùng kỳ.

Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của LDG
Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của LDG.

Ngoài ra, công ty cũng trình ĐHĐCĐ thường niên về việc thông qua việc tiếp tục đầu tư và thực hiện các dự án mà đơn vị đang đầu tư. Trong báo cáo có tất cả 11 dự án thì có tới 8 dự án vẫn đang trong quá trình hoàn thiện các vấn đề liên quan đến thủ tục pháp lý duy nhất chỉ có 1 dự án đã hoàn thành và đưa vào kinh doanh là Viva Square, 1 dự án hoàn tất xây dựng giai đoạn 2 và bàn giao cho khách hàng trong năm 2023 là dự án Thành Đô, dự án còn lại là LDG Sky tiếp tục triển khia xây dựng và kinh doanh hết các sản phầm còn lại.