ISSN-2815-5823
Kim Thương
Thứ ba, 20h25 16/05/2023

Một doanh nghiệp có nợ phải trả cao gấp gần 200 lần vốn chủ sở hữu

(KDPT) - Công ty cổ phần đầu tư Revital Việt Nam (Revital Việt Nam) vừa công bố báo cáo tài chính trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu 195,7 lần.

Trong năm 2022, Revital Việt Nam báo lỗ sau thuế hơn 193 tỷ đồng trong năm 2022, trong khi năm 2021 doanh nghiệp này cũng báo lỗ 156,5 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Revital Việt Nam cao gấp gần 200 lần vốn chủ sở hữu.
Nợ phải trả của Revital Việt Nam cao gấp gần 200 lần vốn chủ sở hữu.

Do đó, tính đến ngày 31/12/2022, vốn chủ sở hữu của Revital Việt Nam giảm 95% từ 202,4 tỷ xuống còn vỏn vẹn 9,4 tỷ đồng, lao dốc 95% so kỳ trước khiến tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) của Revital Việt Nam âm nặng tới 2,054%.

Trong khi đó, nợ phải trả của doanh nghiệp tăng hơn 11% so với hồi đầu năm lên mức 1.838,3 tỷ đồng, do đó hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 8,13 lần lên 195,7 lần. Trong đó, dư nợ trái phiếu của Revital Việt Nam chiếm 1.155 tỷ đồng, cao gấp gần 123 lần vốn chủ sở hữu.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), hiện Revital Việt Nam đang lưu hành lô trái phiếu REV.Bond.2018 gồm 1.155 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, giá trị phát hành 1.155 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 17/9/2018, kỳ hạn 7 năm, đáo hạn vào ngày 17/9/2025, lãi suất 4%/năm. Tổ chức đăng ký/lưu ký cho lô trái phiếu này là Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí (PSI).

Dữ liệu từ HNX cho biết, Revital Việt Nam hiện có vốn điều lệ 650 tỷ đồng, có trụ sở tại Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Trần Kim Hạnh, người được ủy quyền Công bố thông tin là ông Nguyễn Quốc Cường.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Revital Việt Nam được thành lập 23/07/2014 và hiện đang làm thủ tục giải thể.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 30/05/2024