ISSN-2815-5823
Đỗ Linh
Thứ ba, 06h00 07/05/2024

Ngành Thuế miễn giảm 25.508 tỷ đồng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi, phát triển SXKD trong 4 tháng đầu năm

(KDPT) - Theo thông tin được Tổng Cục thuế công bố ngày 6/5/2024, tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm do thực hiện các chính sách về thuế nhằm hỗ trợ người dân trong 4 tháng đầu năm 2024 là khoảng 25.508 tỷ đồng.

Cụ thể, giảm thuế suất thuế GTGT theo Nghị định 44/2023 và Nghị định 94/2023 ước khoảng 10.900 tỷ đồng; giảm mức thuế bảo vệ môi trường theo nghị quyết của Quốc hội ước khoảng 13.164 tỷ đồng; giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg làm giảm thu khoảng 1.444 tỷ đồng.

Mặc dù phải thực hiện các chính sách thuế về hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) lũy kế 4 tháng năm 2024 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 640.298 tỷ đồng, bằng 43% so với dự toán, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó: Thu từ dầu thô ước đạt 21.236 tỷ đồng, bằng 46,2% so với dự toán, bằng 100,6% so với cùng kỳ năm 2023; Thu nội địa ước đạt 619.063 tỷ đồng, bằng 43% so với dự toán, tăng 11% so với cùng kỳ. Thu thuế, phí nội địa ước đạt 478.433 tỷ đồng, bằng khoảng 44% so với dự toán, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2023.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Riêng tháng 4/2024, tổng thu NSNN do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 150.100 tỷ đồng, đạt 10,1% so với dự toán, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó: Thu từ dầu thô ước đạt 5.500 tỷ đồng, bằng 12% so với dự toán, bằng 117,1% so với cùng kỳ năm 2023; thu nội địa ước đạt 144.600 tỷ đồng, bằng 10% so với dự toán, tăng 9,5% so với cùng kỳ. Thu thuế, phí nội địa ước đạt 108.336 tỷ đồng, bằng 10% so với dự toán, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo Tổng cục Thuế tính đến cuối tháng 4/2024, cơ quan thuế đã ban hành 5.580 quyết định hoàn thuế GTGT với tổng số tiền thuế hoàn là 39.440 tỷ đồng; bằng 23,1% so với dự toán hoàn thuế GTGT năm 2024; bằng 105% so với cùng kỳ năm 2023.

Về công tác thanh tra kiểm tra thuế, trong 4 tháng đầu năm, cơ quan Thuế đã thực hiện được 10.501 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 15,8% kế hoạch năm 2024 và bằng 86% so với cùng kỳ; kiểm tra được 98.330 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế bằng 76,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 9.956 tỷ đồng, bằng 57,7% so với cùng kỳ. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 1.704 tỷ đồng, bằng 56,8% số tăng thu qua thanh tra kiểm tra.

Về công tác quản lý nợ thuế, tổng số tiền thu nợ thuế trong tháng 4/2024 ước đạt 5.200 tỷ đồng. Lũy kế tính đến cuối tháng 4/2024 ước thu được 32.068 tỷ đồng

Hiện toàn quốc có 926.225 doanh nghiệp đang kinh doanh, tăng 30.118 doanh nghiệp (3,4%) so với thời điểm cuối năm 2023 (ngày 31/12/2023).

Theo Tổng cục Thuế, một trong những hoạt động nổi bật là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế. Tính từ khi triển khai đến hết 21/04/2024, số lượng hóa đơn điện tử cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý ước đạt 7,48 tỷ hóa đơn, trong đó: 2,08 tỷ hóa đơn có mã và hơn 5,4 tỷ hóa đơn không mã.

Việc triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) khởi tạo từ máy tính tiền (tính đến hết ngày 21/4/2024) đã có 53.424 cơ sở kinh doanh đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, số lượng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là hơn 328,6 triệu hóa đơn.

Về triển khai xuất hóa đơn theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu, đến nay toàn quốc đã có 15.935 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng, đạt trên 100% tổng số cửa hàng bán lẻ xăng dầu...

Theo đại diện của Tổng cục Thuế, để có được những kết quả trên, trong những tháng đầu năm 2024, ngành Thuế đã bám sát các mục tiêu đề ra theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính. Toàn ngành đã phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người nộp thuế; triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra; tăng cường công tác tuyên truyền, đối thoại, giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế.

Trong tháng 5/2024 ngành Thuế tiếp tục theo dõi sát sao và đánh giá đúng tình hình kinh tế trong nước và thế giới năm 2024; phân tích, nhận định những tác động từ những chính sách tài khóa tiền tệ mà các nước thực hiện đến sức khoẻ DN và hoạt động SXKD của DN trong nước để nhận diện sớm những rủi ro, kịp thời tham mưu cho Bộ Tài chính, Chính phủ có kịch bản, giải pháp chủ động trong điều hành thu NSNN năm 2024./.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 24/06/2024