ISSN-2815-5823

Quản lý thuế thương mại điện tử đem lại nguồn thu lớn cho ngân sách

(KDPT) - Nếu năm 2022 doanh thu quản lý thuế từ các tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) là 3,1 triệu tỷ đồng (xấp xỉ 130,57 tỷ USD), với số thuế đã nộp là 83 nghìn tỷ đồng, thì năm 2023 doanh thu quản lý là 3,5 triệu tỷ đồng (146,28 tỷ USD), số thuế đã nộp là 97 nghìn tỷ đồng.

Đây là thông tin được Tổng cục Thuế đưa ra tại cuộc họp báo thông tin về tình hình công tác quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT tại Việt Nam ngày 25/4/2024.

TMĐT đã và đang trở thành lĩnh vực có ảnh hưởng cực kỳ quan trọng đến tăng trưởng kinh tế của các quốc gia. Đối với Việt Nam, thị trường TMĐT ngày càng được mở rộng và với sự đa dạng về mô hình hoạt động, nhiều đối tượng tham gia, với sự tăng trưởng được đánh giá là nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á cũng đặt ra những thách thức mới, không nhỏ đối với công tác quản lý thuế như: khả năng quản lý đầy đủ các nguồn thu, đối tượng nộp thuế, áp dụng quản lý hiện đại, hiệu quả, phù hợp thông lệ quốc tế trên nguyên tắc quản lý tuân thủ theo rủi ro trên CSDL lớn về TMĐT được xây dựng từ CSDL quản lý thuế và CSDL về quản lý nhà nước đối với TMĐT từ các bộ, ngành có liên quan.

Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Sơn
Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Sơn

Trước tình hình đó, trong thời gian vừa qua Tổng cục Thuế đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT trong nước và xuyên biên giới.

Tổng cục Thuế đã triển khai quyết liệt các biện pháp, giải pháp trước mắt và dài hạn theo chức năng nhiệm vụ tới từng cơ quan thuế, từng cán bộ thuế nhằm tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT như: Tham mưu trình Chính phủ, trình Quốc hội ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật về thuế nhằm củng cố cơ sở pháp lý cho công tác quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT, tăng cường trách nhiệm của các bộ ngành, chủ sở hữu nền tảng TMĐT, các nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN) và đối tác của họ tại Việt Nam.

Triển khai các ứng dụng CNTT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh TMĐT thực hiện các thủ tục về thuế theo hình thức điện tử, đảm bảo cấp độ 4.0; trong đó đã chính thức vận hành Cổng thông tin điện tử dành cho nhà NCCNN nhằm hỗ trợ các NCCNN có thể thực hiện đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế trực tiếp từ bất cứ đâu trên thế giới. Lũy kế đến nay đã có 94 NCCNN đã kê khai, nộp thuế với số thuế là trên 14,5 nghìn tỷ đồng.

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước nói chung và quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT nói riêng, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) đã và đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trong lĩnh vực TMĐT thông qua việc ký kết các văn bản thỏa thuận phối hợp công tác, tham mưu trình Chính phủ ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 30/05/2023 về đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu để phục vụ phát triển TMĐT, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ.

Thuế sàn thương mại điện tử. (Ảnh minh họa)
Thuế sàn thương mại điện tử. (Ảnh minh họa)

Cả 5 bộ, ngành gồm: Bộ tài chính, Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước đã hoàn thành việc thống nhất kế hoạch chi tiết để triển khai Chỉ thị 18/CT-TTg về việc kết nối, chia sẻ dữ liệu theo hình thức điện tử, thường xuyên, đảm bảo kịp thời hỗ trợ công tác quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT.

Để có được kết quả trên, ông Mai Sơn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, ngành Thuế đã tiếp cận hoạt động TMĐT theo các nền tảng có hoạt động TMĐT để áp dụng các biện pháp quản lý thuế phù hợp bao gồm 8 nhóm nền tảng: Nền tảng Sàn giao dịch TMĐT; Website/ứng dụng TMĐT; Nền tảng MXH; Nền tảng giao thông, vận tải, giao nhận; Nền tảng đại lý; Nền tảng thuê bao; Nền tảng quảng cáo; Nền tảng kho ứng dụng.

Ngoài ra ngành Thuế cũng phân loại người nộp thuế tham gia hoạt động TMĐT theo 2 nhóm chính: Cung cấp hàng hóa, dịch vụ trong trong nước (bao gồm: chủ sở hữu nền tảng có hoạt động TMĐT, Tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ trong nước thông qua sàn giao dịch TMĐT, mạng xã hội và các nền tảng khác); Cung cấp hàng hóa, dịch vụ xuyên biên giới (bao gồm: NCCNN không có cơ sở thường trú tại Việt Nam có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số với tổ chức, cá nhân ở Việt Nam; Tổ chức, cá nhân Việt Nam có thu nhập từ hoạt động đăng tải sản phẩm, nội dung thông tin số trên các nền tảng nước ngoài; Tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ xuyên biên giới thông qua sàn giao dịch TMĐT và các nền tảng khác)./.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 27/05/2024