Công trình nghiên cứu “Kiến tạo Nam Cầu Kiền thành Khu công nghiệp Sinh thái với mô hình kinh tế tuần hoàn” của Công ty CP Shinec - Chủ đầu tư KCN Nam Cầu Kiền là 1 trong 79 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học công nghệ tiêu biểu được vinh danh năm 2023.

Nghiên cứu “Kiến tạo Nam Cầu Kiền thành KCN Sinh thái với mô hình kinh tế tuần hoàn” được vinh danh trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2023
Quang cảnh buổi lễ.
Nghiên cứu “Kiến tạo Nam Cầu Kiền thành KCN Sinh thái với mô hình kinh tế tuần hoàn” được vinh danh trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2023
Ông Hoàng Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Shinec đại diện nhóm tác giả lên nhận giấy chứng nhận. (Ảnh: Lan Nhi).

Trong lần thứ 7 tổ chức công bố, Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023 đã tôn vinh 79 công trình và ghi danh 5 công trình, tập thể, 27 cá nhân đạt các giải thưởng quốc tế. Đây là các công trình tiêu biểu được Hội đồng tuyển chọn từ 199 hồ sơ công trình, giải pháp sáng tạo khoa học công nghệ do 43 bộ, ban, ngành, các tổ chức thành viên của Mặt trận ở Trung ương, các tỉnh, thành phố giới thiệu.

Các công trình được ghi nhận và vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam đều là những đề tài, giải pháp từng đạt giải cao trong các cuộc thi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế trong hai năm qua, có tính ứng dụng cao và khả năng nhân rộng vào thực tiễn sản xuất đời sống ở các lĩnh vực, gồm: Y tế; công nghệ tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng mới và chế biến, sản xuất trong nông nghiệp; công nghệ thông tin, điện tử viễn thông; sinh học phục vụ sản xuất, đời sống; cơ khí tự động hóa; công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên; công nghệ vật liệu; giáo dục - đào tạo; công trình lĩnh vực xã hội nhân văn.

Nghiên cứu “Kiến tạo Nam Cầu Kiền thành KCN Sinh thái với mô hình kinh tế tuần hoàn” được vinh danh trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2023
Đại diện các công trình được vinh danh tại Lễ công bố Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2023. (Ảnh: Lan Nhi).
Nghiên cứu “Kiến tạo Nam Cầu Kiền thành KCN Sinh thái với mô hình kinh tế tuần hoàn” được vinh danh trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2023
Giấy chứng nhận Công trình nghiên cứu của nhóm tác giả do TS. Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Shinec là Chủ nhiệm công trình được vinh danh trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2023.
Nghiên cứu “Kiến tạo Nam Cầu Kiền thành KCN Sinh thái với mô hình kinh tế tuần hoàn” được vinh danh trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2023
Nhóm tác giả Công trình nghiên cứu “Kiến tạo Nam Cầu Kiền thành Khu công nghiệp Sinh thái với mô hình kinh tế tuần hoàn” của Công ty CP Shinec.

Công trình nghiên cứu được thực hiện dựa trên thực tế xây dựng KCN Sinh thái Nam Cầu Kiền của Công ty CP Shinec. Thông qua công trình này, có thể hiểu được cách thức Công ty Shinec xây dựng 1 KCN sinh thái, theo mô hình kinh tế tuần hoàn, hiệu quả mà mô hình này mang lại. Công trình cũng đã nghiên cứu thành công các giải pháp gắn phát triển sản xuất và bảo vệ môi trường, tạo ra chuỗi liên kết, cung ứng cộng sinh công nghiệp không bị đứt gãy trong sản xuất giữa các doanh nghiệp, tạo môi trường xã hội cộng sinh với không gian cây xanh, nước thải trong và không khí sạch trong KCN.

Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023 là sự kiện quan trọng nhằm giới thiệu, tuyên dương các điển hình sáng tạo, khẳng định năng lực sáng tạo của người Việt Nam ở trong và ngoài nước, hưởng ứng phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam./.