ISSN-2815-5823
Đức Thiện
Thứ hai, 10h53 22/04/2024

Nhiều cơ quan, đơn vị tại Nghệ An chưa giải ngân vốn đầu tư công

(KDPT) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Công điện số 09/CĐ-UBND về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.
Nghệ An vẫn còn 21 cơ quan, đơn vị chưa giải ngân vốn đầu tư công.
Nghệ An vẫn còn 21 cơ quan, đơn vị chưa giải ngân vốn đầu tư công.

Nội dung công điện nêu rõ, tính đến ngày 31/3/2024, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh Nghệ An quản lý đã giải ngân hơn 708 tỷ đồng, đạt 15,3%, cao hơn cùng kỳ năm 2023 (7,01%). Một số cơ quan, đơn vị tại Nghệ An đã giải ngân đạt khá, như: Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An (100%), Sở Giáo dục và Đào tạo (69,73%), Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành (33,46%) và các địa phương là TP. Vinh (46,28%), Đô Lương (45,46%), Yên Thành (42,51%), Nam Đàn (42,11%), Thanh Chương (40,32%), Nghi Lộc (37,61%), Tân Kỳ (34,63%), Nghĩa Đàn (32,71%).

Một số nguồn vốn giải ngân tại tỉnh này còn chậm, như: vốn nước ngoài (chưa giải ngân), ngân sách trung ương - vốn trong nước (mới đạt 8,39%), Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững (mới đạt 5,21%), Chương trình Mục tiêu Quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (mới đạt 8,91%), vốn các năm trước kéo dài (mới đạt 5,81%).

Nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn có tỷ lệ giải ngân thấp, như: Sở Kế hoạch và Đầu tư (0,49%), Trường Chính trị tỉnh Nghệ An (1,8%), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (3,19%), Sở Y tế (3,43%), Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (3,72%), Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An (8,07%), Sở Lao động Thương binh và Xã hội (8,46%). và các địa phương: Kỳ Sơn (1.94%), Tương Dương (2,55%), Hưng Nguyên (7.77%), Quế Phong (8,4%), Con Cuông (9,99%).

Đáng chú ý, vẫn còn 21 cơ quan, đơn vị chưa giải ngân vốn đầu tư công (0%) như: Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An, Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Tây Bắc Nghệ An, Sở Nội vụ, Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An...

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, phấn đấu tỷ lệ giải ngân năm 2024 đạt trên 95% kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, thủ trưởng các ban quản lý dự án và các chủ đầu tư đề cao trách nhiệm, tập trung triển khai quyết liệt hơn nữa, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Việc đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công phải gắn với bảo đảm khối lượng, chất lượng công trình, dự án, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục theo dõi sát tiến độ thực hiện giải ngân của các sở; ban, ngành, địa phương và các chủ đầu tư; định kỳ 10 ngày 1 lần thông báo tình hình giải ngân đến Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành liên quan, Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; định kỳ hàng tháng. Đồng thời, thông báo trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư; tham mưu UBND tỉnh Nghê An biểu dương các cơ quan, đơn vị giải ngân tốt, phê bình cơ quan, đơn vị giải ngân chậm tại các phiên họp UBND tỉnh hàng quý.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các đơn vị, chủ đầu tư phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện, bám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án. các đơn vị, chủ đầu tư xem kết quả giải ngân đầu tư công là căn cứ quan trọng khi đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2024 của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và tập thể, cá nhân liên quan./.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 26/05/2024