ISSN-2815-5823
Xuân Hậu
Thứ tư, 19h45 10/04/2024

Ông Bùi Huy Vĩnh làm Ủy viên Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

(KDPT) - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Bùi Huy Vĩnh vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc phân công thực hiện nhiệm vụ Ủy viên Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cho đến khi Trung ương có chủ trương mới về công tác cán bộ của tỉnh Vĩnh Phúc.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Bùi Huy Vĩnh được phân công thêm nhiệm vụ mới Ủy viên Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Bùi Huy Vĩnh được phân công thêm nhiệm vụ mới Ủy viên Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Theo đó, trong thời gian nhận nhiệm vụ, Ủy viên Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy có trách nhiệm giúp Bí thư Tỉnh ủy giải quyết những công việc hằng ngày của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc.

Ủy viên Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện những nhiệm vụ do Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp phân công và thay mặt Bí thư Tỉnh ủy giải quyết công việc khi Bí thư Tỉnh ủy đi vắng.

Ông Bùi Huy Vĩnh còn có trách nhiệm chuẩn bị chương trình công tác của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chuẩn bị chương trình, nội dung các hội nghị; ký một số văn bản có tính chất hành chính của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sau khi có ý kiến thống nhất của Bí thư Tỉnh ủy.

Trước đó, ngày 18/3, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về điều động, phân công, chỉ định ông Dương Văn An tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 30/05/2024