ISSN-2815-5823

Quảng Trị: Phát động Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày hội Gia đình năm 2024

(KDPT) - Ngày 5/6/2024, tại Trung tâm văn hóa - Điện ảnh tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tổ chức lễ phát động “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” và Ngày hội Gia đình tỉnh Quảng Trị năm 2024.

Gia đình là tổ ấm của mỗi người, là tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng để hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người. Gia đình cũng là nơi bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, chống lại các tệ nạn xã hội, xây dựng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với vị trí và tầm quan trọng của gia đình, ngày 04/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chọn ngày 28/6 làm “Ngày Gia đình Việt Nam” và đến năm 2016, Thủ tướng Chính phủ chọn tháng 6 hàng năm là "Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình" nhằm kêu gọi và đề cao trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi gia đình mỗi cơ quan, đoàn thể, địa phương trong việc chăm lo xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Tuy nhiên, trong đời sống xã hội, bạo lực gia đình vẫn đang là vấn nạn của xã hội, gây nhức nhối cho nhân loại, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho con người, nhất là đối với phụ nữ, trẻ em.

Ngày 14/11/2022 Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023 với nhiều điểm mới, nhằm phòng chống có hiệu quả hơn bạo lực gia đình và góp phần thực hiện tốt công tác gia đình.

Các đại biểu tham dự lễ phát động.
Các đại biểu tham dự lễ phát động.

Tại tỉnh Quảng Trị, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam được kế thừa, phát huy; các hủ tục lạc hậu dần dần được loại bỏ, tình làng nghĩa xóm gắn bó, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống. Tình trạng bạo lực gia đình qua các năm có chiều hướng giảm. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan và toàn diện tình trạng bạo lực gia đình vẫn còn xảy ra ở hầu hết các địa phương, số vụ bạo lực gia đình tuy có giảm nhưng vẫn còn nhiều vụ có tính chất phức tạp. Sự xuống cấp về đạo đức, lối sống ích kỷ, vô cảm đang có biểu hiện gia tăng ở một bộ phận người dân, nhất là trong giới trẻ. Tệ nạn xã hội tiếp tục xâm nhập vào gia đình, trường học, đặc biệt gần đây trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em xảy ra nghiêm trọng, gây lo lắng, bức xúc trong dư luận xã hội. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam biểu dương Sở VH-TT&DL đã phối hợp tốt với các đơn vị, địa phương tổ chức lễ phát động “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” và Ngày hội Gia đình tỉnh Quảng Trị năm 2024, qua đó cho thấy quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc và tuyên truyền, vận động phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

Ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, đồng thời là Trưởng Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình tỉnh phát biểu tại buổi lễ.
Ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, đồng thời là Trưởng Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các, hội đoàn thể và từng gia đình trên địa bàn tỉnh cần thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện chính sách, pháp luật; phòng ngừa, ngăn chặn sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội vào gia đình; nâng cao mức sống trên cơ sở phát triển kinh tế gia đình, đặc biệt là chú ý các gia đình chính sách, gia đình ở vùng sâu, vùng xa nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng “Gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững”. Chú trọng bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng vận dụng các quy định của pháp luật để tự bảo vệ cho những nạn nhân bạo lực gia đình; nâng cao tính tích cực xã hội của cộng đồng trong phòng, chống bạo lực gia đình.

Đồng chí Hoàng Nam và lãnh đạo Sở VH-TT&DL tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Ngày hội Gia đình tỉnh Quảng Trị năm 2024.
Đồng chí Hoàng Nam và lãnh đạo Sở VH-TT&DL tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Ngày hội Gia đình tỉnh Quảng Trị năm 2024.

Sở VH-TT&DL tích cực hướng dẫn các địa phương lồng ghép, đưa các tiêu chí “Không có bạo lực gia đình”; “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”; “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”… vào xét công nhận các danh hiệu văn hóa. Tích cực phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, vai trò của tộc họ trong việc giáo dục, duy trì sự ổn định, đoàn kết yêu thương trong gia đình, giao tiếp ứng xử văn minh, gương mẫu chấp hành quy ước, hương ước của địa phương. Đề nghị UBND các cấp, các cơ quan chức năng lồng ghép công tác phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành, địa phương, tạo nguồn lực và các điều kiện thuận lợi để tổ chức thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình và Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình…

UBND tỉnh Quảng Trị kêu gọi các cấp, các ngành, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, hội, đoàn thể nhân dân từ tỉnh đến cơ sở và từng gia đình, cá nhân hãy đồng lòng, chung tay hành động vì một xã hội không có bạo lực gia đình, góp phần quan trọng xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; làm phong phú đời sống văn hoá ở cơ sở, hình thành môi trường văn hóa lành mạnh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nhằm tôn vinh các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, hướng tới xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Sau lễ phát động hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình”, Sở VH-TT&DL tổ chức Ngày hội Gia đình tỉnh Quảng Trị năm 2024. Các đội thi đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình cũng như việc gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, các chuẩn mực đạo đức, lối sống, thuần phong mỹ tục của gia đình Việt Nam./.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 14/06/2024