ISSN-2815-5823
Duy Khánh
Thứ tư, 11h26 26/06/2024

Quốc hội đồng ý thành lập khu thương mại tự do Đà Nẵng

(KDPT) - Quốc hội đồng ý thành lập khu thương mại tự do Đà Nẵng gắn với cảng biển Liên Chiểu, với mục tiêu thu hút đầu tư, tài chính, thương mại, du lịch và dịch vụ chất lượng cao.
Một góc thành phố Đà Nẵng.
Một góc thành phố Đà Nẵng.

Ngày 26/6, với 452/459 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 93% tổng số ĐBQH), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025.

Nghị quyết này dành một điều riêng (Điều 13) quy định thành lập Khu thương mại tự do (Khu TMTD) Đà Nẵng.

Theo đó, Quốc hội cho phép thành lập Khu TMTD Đà Nẵng gắn với Cảng biển Liên Chiểu. Khu TMTD là khu chức năng, có ranh giới địa lý xác định, được thành lập để thực hiện thí điểm các cơ chế, chính sách nhằm mục tiêu thu hút đầu tư, tài chính, thương mại, du lịch và dịch vụ chất lượng cao.

Khu TMTD Đà Nẵng có các khu chức năng được quy định tại Quyết định thành lập của Thủ tướng Chính phủ bao gồm khu sản xuất, trung tâm logistics, khu thương mại - dịch vụ và các loại hình khu chức năng khác theo quy định pháp luật.

Các khu chức năng thuộc Khu TMTD Đà Nẵng được ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và hoạt động quản lý nhà nước theo lĩnh vực tương ứng của các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật.

Về thẩm quyền, Nghị quyết quy định Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, điều chỉnh, mở rộng ranh giới Khu TMTD Đà Nẵng.

UBND Thành phố tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Thành phố trong ranh giới Khu TMTD Đà Nẵng bảo đảm đồng bộ sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng;

UBND Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu chức năng thuộc Khu TMTD Đà Nẵng.

Trong quá trình thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, UBND Thành phố quyết định việc lấy ý kiến Bộ, ngành có liên quan và quyết định theo thẩm quyền.

Với chính sách về đất đai, Quốc hội cho phép trong trường hợp vị trí đề xuất Khu TMTD Đà Nẵng chưa được xác định trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Thành phố hoặc có sự điều chỉnh về quy mô, địa điểm đã được phê duyệt, UBND Thành phố tổng hợp, trình HĐND Thành phố thông qua.

Quốc hội cũng cho phép căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách Thành phố, sự phù hợp với quy hoạch có liên quan, HĐND Thành phố quyết định đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài Khu TMTD Đà Nẵng.

Trước khi Quốc hội biểu quyết, về thí điểm thành lập Khu TMTD, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh cho biết, một số ý kiến cho rằng, Khu TMTD chưa có chính sách nổi trội, bứt phá; nhiều chính sách về thuế còn điểm tương tự như khi áp dụng với khu kinh tế.

Có ý kiến đề nghị mở rộng chính sách thành “thí điểm thành lập Khu thương mại tài chính tự do Đà Nẵng”; thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng theo tinh thần Quyết định số 1287/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, đây là chính sách mới, chưa được thực hiện tại Việt Nam và đây cũng là Nghị quyết mang tính chất thí điểm, các chính sách là bước thử nghiệm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm để hoàn thiện dần.

Do vậy, theo ông Lê Quang Mạnh cần hết sức thận trọng, có bước đi chắc chắn, không quy định những vấn đề chưa được đánh giá kỹ lưỡng, mang tính rủi ro cao.

Các chính sách cần mang tính khả thi, cần được nghiên cứu, xây dựng căn cứ trên khả năng tổ chức thực hiện, nguồn lực tài chính, điều kiện đáp ứng của Đà Nẵng.

"Tại thời điểm hiện nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin được giữ phạm vi chính sách như dự thảo Nghị quyết” – ông Lê Quang Mạnh nói thêm.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
Tin mới nhất
kinhdoanhvaphattrien.vn | 14/07/2024