Bổ nhiệm ông Bùi Văn Khương làm Tổng Biên tập Tạp chí Kinh doanh và Tiếp thị/ Tạp chí điện tử Kinh doanh và Phát triển

Trước đó, ngày 1/12/2023, nhà báo Bùi Văn Khương - Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Kinh doanh và Phát triển đã ký các Quyết định Thành lập: Ban Hành chính - Trị sự; Ban Thư ký - Biên tập; Ban Khoa học - Công nghệ; Ban Thiết kế - Mỹ thuật; Ban Truyền thông - Sự kiện; Phòng Phóng viên; trên cơ sở đó, Ban biên tập Tạp chí cũng thực hiện công tác kiện toàn nhân sự là phóng viên thường trú tại một số tỉnh thành trọng điểm; tái cấu trúc, sắp xếp lại các Văn phòng đại diện của tạp chí tại Vĩnh Phúc, Nam Bộ và Tây Nguyên.

Đến dự buổi lễ có ông Nguyễn Quốc Hải, Viện trưởng Viện Đào tạo, Tư vấn và Phát triển kinh tế (IDE), Chủ tịch Hội đồng biên tập Tạp chí Kinh doanh và Phát triển, ông Nguyễn Hữu Mạnh - Chánh văn phòng Viện IDE.

Tạp chí điện tử Kinh doanh và Phát triển kiện toàn bộ máy các Phòng, Ban và nhân sự quản lý chủ chốt
Ông Nguyễn Quốc Hải (bên phải) - Viện trưởng Viện IDE và Tổng Biên tập Bùi Văn Khương trao Quyết định và tặng hoa cho Trưởng ban Thiết kế - Mỹ thuật và Trưởng ban Hành chính - Trị sự.

Tại lễ công bố, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Kinh doanh và Phát triển ban hành các Quyết định số 25/2023/QĐ-KDPT về việc Thành lập Ban Hành chính - Trị sự; Quyết định số 29/2023/QĐ-KDPT về việc Thành lập Ban Thư ký - Biên tập, Quyết định số 26/2023/QĐ-KDPT về việc Thành lập Ban Khoa học - Công nghệ, Quyết định số 28/2023/QĐ-KDPT về việc Thành lập Ban Thiết kế - Mỹ thuật; Quyết định số 30/2023/QĐ-KDPT về việc Thành lập Ban Truyền thông - Sự kiện; Quyết định số 31/2023/QĐ-KDPT về việc Thành lập Phòng Phóng viên.

Đồng thời, Tổng Biên tập trao các quyết định bổ nhiệm nhân sự. Cụ thể:

- Quyết định số 32/2023/QĐ-KDPT về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thảo giữ chức vụ Trưởng ban Hành chính - Trị sự. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Tạp chí điện tử Kinh doanh và Phát triển kiện toàn bộ máy các Phòng, Ban và nhân sự quản lý chủ chốt
Tổng Biên tập trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Hành chính - Trị sự.
Tạp chí điện tử Kinh doanh và Phát triển kiện toàn bộ máy các Phòng, Ban và nhân sự quản lý chủ chốt
Viện trưởng Viện IDE Nguyễn Quốc Hải trao hoa chúc mừng tân Trưởng ban Hành chính - Trị sự.

- Quyết định số 34/2023/QĐ-KDPT về việc bổ nhiệm ông Trần Thế Công giữ chức vụ Trưởng ban Thiết kế - Mỹ thuật. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Tạp chí điện tử Kinh doanh và Phát triển kiện toàn bộ máy các Phòng, Ban và nhân sự quản lý chủ chốt
Chánh Văn phòng Viện IDE Nguyễn Hữu Mạnh và Tổng Biên tập Bùi Văn Khương trao Quyết định Thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng.

- Quyết định số 36/2023/QĐ-KDPT về việc bổ nhiệm ông Đỗ Quốc Huy giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Phóng viên kể từ ngày 1/12/2023.

Tạp chí điện tử Kinh doanh và Phát triển kiện toàn bộ máy các Phòng, Ban và nhân sự quản lý chủ chốt
Tạp chí điện tử Kinh doanh và Phát triển kiện toàn bộ máy các Phòng, Ban và nhân sự quản lý chủ chốt
Tạp chí điện tử Kinh doanh và Phát triển kiện toàn bộ máy các Phòng, Ban và nhân sự quản lý chủ chốt
Tạp chí điện tử Kinh doanh và Phát triển kiện toàn bộ máy các Phòng, Ban và nhân sự quản lý chủ chốt
Ông Nguyễn Hữu Mạnh - Chánh Văn phòng Viện IDE (bên phải), Tổng Biên tập Bùi Văn Khương trao Quyết định phân công nhiệm vụ thư ký tòa soạn cho các nhân sự.

Bên cạnh đó, Tổng Biên tập Tạp chí trao quyết định phân công nhiệm vụ:

- Quyết định số 37/2023/QĐ-KDPT về việc phân công nhiệm vụ bà Vũ Kim Linh đảm nhận nhiệm vụ Thư ký tòa soạn kể từ ngày 1/12/2023.

- Quyết định số 38/2023/QĐ-KDPT về việc phân công bà Vy Thị Hà đảm nhận nhiệm vụ Thư ký tòa soạn kể từ ngày 1/12/2023.

- Quyết định số 40/2023/QĐ-KDPT về việc phân công ông Mai Duy Khánh đảm nhận nhiệm vụ Thư ký tòa soạn kể từ ngày 1/12/2023.

- Quyết định số 39/2023/QĐ-KDPT về việc phân công ông Nguyễn Văn Thiện đảm nhận nhiệm vụ Phóng viên thường trú Khu vực Bắc Trung Bộ đặt tại Thanh Hóa.

Tạp chí điện tử Kinh doanh và Phát triển kiện toàn bộ máy các Phòng, Ban và nhân sự quản lý chủ chốt
Tổng Biên tập Bùi Văn Khương trao Quyết định phân công nhiệm vụ PV thường trú khu vực Bắc Trung Bộ đặt tại Thanh Hóa cho PV Nguyễn Văn Thiện.

Ông Nguyễn Quốc Hải, Viện trưởng Viện IDE thay mặt lãnh đạo Viện, Hội đồng Biên tập chúc mừng các đồng chí nhận trọng trách mới. Viện trưởng Nguyễn Quốc Hải bày tỏ sự tin tưởng, mong muốn các nhân sự bền sức, đồng lòng, quyết tâm đưa Tạp chí phát triển.

Tạp chí điện tử Kinh doanh và Phát triển kiện toàn bộ máy các Phòng, Ban và nhân sự quản lý chủ chốt
Ông Nguyễn Quốc Hải, Viện trưởng Viện IDE thay mặt lãnh đạo Viện, Hội đồng Biên tập phát biểu chúc mừng các đồng chí nhận trọng trách mới.

Trao quyết định và phát biểu chúc mừng, nhà báo Bùi Văn Khương, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Kinh doanh và Phát triển tin tưởng vào phẩm chất, năng lực, tinh thần, trách nhiệm của các nhân sự được bổ nhiệm. Ông Bùi Văn Khương giao nhiệm vụ và mong muốn rằng các nhân sự được bổ nhiệm ở cương vị mới sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy năng lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng Tạp chí ngày một phát triển.

Tạp chí điện tử Kinh doanh và Phát triển kiện toàn bộ máy các Phòng, Ban và nhân sự quản lý chủ chốt
Tổng Biên tập Bùi Văn Khương phát biểu giao nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, các nhân sự trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Viện Đào tạo - Tư vấn và Phát triển kinh tế (IDE), ông Nguyễn Quốc Hải, Viện trưởng Viện IDE, Ban Biên tập Tạp chí điện tử Kinh doanh và Phát triển và tất cả cán bộ, phóng viên của tạp chí.

Tạp chí điện tử Kinh doanh và Phát triển kiện toàn bộ máy các Phòng, Ban và nhân sự quản lý chủ chốt
Thư ký tòa soạn phát biểu nhận nhiệm vụ.
Tạp chí điện tử Kinh doanh và Phát triển kiện toàn bộ máy các Phòng, Ban và nhân sự quản lý chủ chốt
Tập thể cán bộ, phóng viên Tạp chí điện tử Kinh doanh và Phát triển.

Các nhân sự được bổ nhiệm cam kết sẽ tiếp tục cố gắng, không ngừng học hỏi, hoàn thiện và phát huy năng lực, chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành các nhiệm vụ được giao./.