Cụ thể, theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Thaispace – công ty0 đặt mục tiêu thực hiện chuyến bay đầu tiên vào vũ trụ tại Phú Quốc, Việt Nam – đã thay đổi vốn điều lệ từ mức 26.688 tỷ đồng xuống còn gần 2.275 tỷ đồng.

Đồng thời, Thaispace cũng thay đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn. Đáng chú ý, Thaispace chỉ còn 2 thành viên góp vốn là Công ty Cổ phần Thaiholdings và ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy), trong đó ông Thụy có 83% vốn tại Thaispace.

Trước đó, cổ đông sáng lập của Thaispace còn có bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh (con của ông Thụy) và ông Nguyễn Xuân Thái.

Thaispace giảm vốn điều lệ xuống còn 2.274,9 tỷ đồng.

Vào cuối năm 2021, doanh nghiệp của ông Nguyễn Đức Thụy gây xôn xao khi công bố thông tin thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Thaispace, đặt trụ sở tại Khu phố 5, Phường Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang, với vốn điều lệ dự kiến lên tới 26.688 tỷ đồng (tương đương hơn 1 tỷ USD). Trong đó, góp vốn của Thaiholdings là 1.334,4 tỷ đồng, tương ứng 5%.

Ngành nghề hoạt động chính của công ty này đăng ký gồm kinh doanh dịch vụ vận tải hàng không, xây dựng và kinh doanh trạm vũ trụ không gian, vệ tinh tại Việt Nam và thế giới, kinh doanh dịch vụ viễn thông không dây, kinh doanh hoạt động truyền dẫn kỹ thuật số, hoạt động ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và kinh doanh vận tải lên vũ trụ.

Mục tiêu thành lập Thaispace là thực hiện chuyến bay đầu tiên vào vũ trụ tại Phú Quốc, nếu được các cơ quan quản lý cấp phép. Thaiholdings cũng giao Ban tổng giám đốc hỗ trợ xin cơ chế đặc thù để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo mục tiêu sẽ có chuyến bay đầu tiên vào vũ trụ ngay trong giai đoạn 2026 – 2030.

TH