Quang cảnh hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, ông Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn cho biết: “Thanh niên đóng vai trò quan trọng và không thể thiếu trong sự phát triển bền vững của đất nước. Bảo vệ môi trường là nền tảng để phát triển bền vững. Trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, vấn đề bảo vệ môi trường luôn được quan tâm và chú trọng. Trong năm 2023, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” giai đoạn 2023-2027.

Hội thảo cũng công bố kết quả báo cáo “Gần 65,95% thanh niên tham gia khảo sát cho rằng công nghệ, kỹ thuật là một trong những nguồn lực mà thanh niên cần có để đóng góp cho các mục tiêu phát triển bền vững. 56,80% thanh niên tham gia khảo sát cho rằng thiếu kiến thức và kỹ năng để lập thân, lập nghiệp là một trong những yếu tố cản trở sự tham gia của thanh niên vào phát triển bền vững”.

Thế hệ thanh niên hiện nay chiếm khoảng 26% dân số với khoảng 22 triệu người, chiếm gần 75% lao động. Họ được kỳ vọng là thế hệ sẽ tạo nên những thay đổi, mang đến những giá trị sáng tạo mới, tuyên truyền và là những nhà lãnh đạo tương lai.

Ông Vũ Minh Thảo - Phó Trưởng ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn tại hội thảo đã chia sẻ một số nội dung giải pháp nhằm tiếp tục phát huy vai trò của thanh niên trong thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Ông Vũ Minh Thảo - Phó Trưởng ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn phát biểu tại hội thảo

Một là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ truyền thống hiện đại, các nền tảng mạng xã hội. Hai là tiếp tục tập huấn, tổ chức các hội thảo, diễn đàn, tọa đàm nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng của đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Ba là tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế như để khai thác nguồn lực, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động về môi trường.

Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ trong bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Ưu tiên và đầu tư mạnh mẽ cho công tác nghiên cứu phát triển khoa học - công nghệ tiên tiến ứng dụng vào quản lý và bảo vệ môi trường hiệu quả, khuyến khích nghiên cứu và phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Tại hội thảo cũng tuyên truyền nâng cao nhận thức, phát động và triển khai Chiến dịch truyền thông hưởng ứng các sự kiện về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu như: Ngày Chủ nhật xanh đồng loạt toàn quốc, Chương trình Vì một Việt Nam xanh và Tết trồng cây, Giờ Trái đất, Ngày Môi trường thế giới, Ngày đa dạng sinh học, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam,… Các hoạt động này được chỉ đạo điểm cấp Trung ương và triển khai đồng loạt từ cấp huyện trở lên đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ và mang lại hiệu quả cao trong việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của đoàn viên, thanh niên.