Toyota rục rịch
Toyota rục rịch "chuyển mình" tại Việt Nam.

Với tầm nhìn hướng tới “Công ty cung cấp giải pháp di chuyển”, Toyota giới thiệu khẩu hiệu “Move Your World” thể hiện mong muốn kiến tạo một tương lai nơi con người có thể tự do di chuyển, sống, làm việc và trải nghiệm không hạn định.

Toyota dự kiến sẽ giới thiệu tới người tiêu dùng Việt Nam dải sản phẩm thế hệ mới bao gồm những mẫu xe điện hóa và các mẫu xe giảm phát thải khí carbon, thể hiện định hướng chuyển đổi của Toyota sang những dòng xe xanh, thân thiện với môi trường.

Theo định hướng của Chính phủ Việt Nam, Toyota thể hiện trách nhiệm của mình bằng những giải pháp và hoạt động để giảm thiểu tối đa các ảnh hưởng về môi trường trong toàn bộ vòng đời của sản phẩm từ sản xuất đến bán hàng và sau bán hàng. Toyota sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của các công nghệ và đưa ra những giải pháp phù hợp cho người tiêu dùng nhằm tiến tới trung hòa carbon.