ISSN-2815-5823
Sơn Hà
Thứ sáu, 09h00 17/05/2024

Trung ương giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và bầu bổ sung 4 Uỷ viên Bộ Chính trị

(KDPT) - Tại Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII khai mạc sáng ngày 16/5, Trung ương đã cho ý kiến về công tác nhân sự...

Cụ thể, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định giới thiệu các ứng cử viên để Quốc hội khóa XV bầu vào các vị trí Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Trung ương giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và bầu bổ sung 4 Uỷ viên Bộ Chính trị - ảnh 1

Đồng thời, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, bao gồm các đồng chí:

  • Đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
  • Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
  • Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.
  • Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trước khi tiến hành Hội nghị Trung ương 9 sáng 16/5, Bộ Chính trị báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc Bộ Chính trị đã quyết định phân công đồng chí Đại tướng Lương Cường, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Ban Bí thư và giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư. 

Bộ Chính trị cũng báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc Bộ Chính trị đã quyết định phân công đồng chí đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 20/05/2024