Nằm trong Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC năm 2023, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 30 có sự tham dự của Bộ trưởng Tài chính 21 nền kinh tế APEC và các đại diện của các tổ chức quốc tế như Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng phát triển châu Á, Tổ chức Hợp tác và Phát triểnKkinh tế và Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 30. (Ảnh: BTC/Vietnam+)

Đây là sự kiện tổng kết các hoạt động của Tiến trình Bộ trưởng Tài chính năm 2023, đánh giá tình hình kinh tế thế giới và khu vực, ghi nhận kết quả hợp tác trong 3 ưu tiên chính của năm 2023, bao gồm: Mô hình trọng cung hiện đại; tài chính bền vững với nội hàm là phương thức tiếp cận tài chính về biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng công bằng, bao trùm, và thị trường các bon tự nguyện; tài sản số chia sẻ kinh nghiệm quản lý về tiền số do Ngân hàng Trung ương phát hành.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, các nền kinh tế có mức thu nhập trung bình thấp đang bước vào giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong khi phải thực hiện mục tiêu giảm phát thải mạnh mẽ với lộ trình tương đương nhiều nước phát triển.

Đồng thời, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc chia sẻ về nỗ lực triển khai các cam kết quốc tế về giảm phát thải ròng khí nhà kính về 0 tại COP26 và Tuyên bố JETP trong việc huy động nguồn lực tài chính quốc tế để đáp ứng đủ nhu cầu chuyển đổi năng lượng trong nước công bằng, khả thi, hiệu quả.

“Đại diện cho các nền kinh tế có mức thu nhập trung bình thấp đang bước vào giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong khi phải thực hiện mục tiêu giảm phát thải mạnh mẽ với lộ trình tương đương nhiều nước phát triển, Việt Nam hoan nghênh các đối tác phát triển, các tổ chức quốc tế cung cấp các khoản vay ưu đãi, đảm bảo nguồn vốn mang tính hỗ trợ, tăng thành tố ưu đãi để giảm chi phí huy động vốn, đảm bảo chi phí hợp lý người dân có thể đáp ứng, tăng khả năng thu hồi vốn. Cùng với đó, tăng cường các khoản viện trợ không hoàn lại cho các nền kinh tế đang phát triển, trong đó có Việt Nam”, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.

Bộ trưởng cho biết thêm, để đạt mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, một trong các công cụ chính sách mà APEC đang thực hiện và chia sẻ thông lệ tốt giữa các thành viên đó là thị trường các-bon tự nguyện. Việt Nam đã có một số tiền đề về chính sách để thúc đẩy phát triển thị trường các-bon trong nước thông qua Luật Bảo vệ Môi trường 2020 và Nghị định Chính phủ về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-zôn.Việt Nam đề cao hợp tác quốc tế của APEC trong vấn đề này, nhất là chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về xây dựng cơ chế, chính sách tài chính để hình thành và vận hành thị trường các-bon mà Bộ Tài chính Việt Nam đang được giao triển khai.

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 30 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Qua Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC năm 2023, các thành viên APEC tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng bền vững và toàn diện thông qua việc kết hợp kinh tế trọng cung hiện đại, huy động và liên kết tài chính để đạt được các mục tiêu về khí hậu và bền vững, cũng như hỗ trợ cho sự phát triển có trách nhiệm của tài sản kỹ số trong khu vực. Từ đó đóng góp vai trò quan trọng trong nỗ lực của các thành viên APEC và nền kinh tế toàn cầu đạt được tăng trưởng mạnh mẽ, cân bằng, an toàn, bền vững và toàn diện hướng tới mục tiêu “Tạo ra một tương lai kiên cường và bền vững cho tất cả mọi người”.

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính lần thứ 31 sẽ được tổ chức tại Pê-ru - Chủ tịch Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC năm 2024./.