ISSN-2815-5823

6 thị trường xuất khẩu có tăng trưởng tỷ đô

(KDPT) - Tổng cục Hải quan cho biết, hết tháng 5, có 6 thị trường xuất khẩu có tăng trưởng tỷ đô gồm: Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc, ASEAN, Hồng Kông (Trung Quốc) và Hàn Quốc.

Các thị trường xuất khẩu chủ lực của nước ta duy trì được đà tăng trưởng ấn tượng, trong đó có 6 thị trường tăng 1 tỷ USD trở lên bao gồm: Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc, ASEAN, Hồng Kông (Trung Quốc) và Hàn Quốc.

Cụ thể, xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ đạt 44,44 tỷ USD, tăng tới 22,3% (tương ứng tăng 8,11 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 28,4% trong tổng kim ngạch cả nước. Với kết quả này, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước ta.

Việt Nam có 6 thị trường xuất khẩu có tăng trưởng tỷ đô. (Ảnh minh họa)
Việt Nam có 6 thị trường xuất khẩu có tăng trưởng tỷ đô. (Ảnh minh họa)

Xuất khẩu sang EU đạt 20,29 tỷ USD, tăng 14,1% (tương ứng tăng 2,52 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 22,46 tỷ USD, tăng 10,8% (tương ứng tăng 2,19 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu sang thị trường ASEAN đạt 14,97 tỷ USD, tăng 11,3% (tương ứng tăng 1,52 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu sang Hồng Kông đạt 4,67 tỷ USD, tăng 38% (tương ứng tăng 1,29 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc đạt 10,21 tỷ USD, tăng 11,1% (tương ứng tăng 1,02 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 5/2024, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 64,99 tỷ USD, tăng 6,5%, tương ứng tăng 3,95 tỷ USD so với tháng trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu là 32,27 tỷ USD, tăng 3,9%, tương ứng tăng 1,21 tỷ USD và trị giá nhập khẩu là 32,72 tỷ USD, tăng 9,1%, tương ứng tăng 2,74 tỷ USD so với tháng trước.

Lũy kế trong 5 tháng/2024, tổng trị giá xuất nhập khẩu cả nước đạt 303,94 tỷ USD, tăng 16%, tương ứng tăng gần 42 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu 5 tháng/2024 là 156,28 tỷ USD, tăng 14,9%, tương ứng tăng 20,23 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu 5 tháng/2024 là 147,66 tỷ USD, tăng 17,3%, tương ứng tăng 21,77 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 5/2024 thâm hụt 0,45 tỷ USD. Tính chung 5 tháng/2024 mức thặng dư thương mại hàng hóa là 8,62  tỷ USD, giảm 1,53 tỷ USD so với mức thặng dư  10,15 tỷ USD của cùng kỳ năm trước.

Tháng 5/2024, trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt 43,77 tỷ USD, tăng 8,9% (tương ứng tăng 3,56 tỷ USD) so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu của khối doanh nghiệp này đạt 23,07 tỷ USD, tăng 6,1% (tương ứng tăng 1,33 tỷ USD) và nhập khẩu đạt 20,7 tỷ USD, tăng 12,1% (tương ứng tăng 2,23 tỷ USD) so với tháng 4.

Trong khi đó, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 21,22 tỷ USD, tăng 1,9% (tương ứng tăng 389 triệu USD) so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 9,19 tỷ USD, giảm 1,2% (tương ứng giảm 116 triệu USD) và nhập khẩu đạt 12,02 tỷ USD, tăng 4,4% (tương ứng tăng 506 triệu USD).

Tính trong 5 tháng/2024, trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt 205,44 tỷ USD, tăng 13,7%  (tương ứng tăng 24,82 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 111,93 tỷ USD, tăng 13,1% (tương ứng tăng 12,95 tỷ USD) và trị giá nhập khẩu là 93,51 tỷ USD, tăng 14,5% (tương ứng tăng 11,87 tỷ USD) so với 5 tháng/2023.

Trong khi đó, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước tăng 21,1% so với cùng kỳ  với trị giá là 98,5 tỷ USD (tương ứng tăng 17,17 tỷ USD). Xuất khẩu của khối doanh nghiệp này đạt 44,35 tỷ USD, tăng 19,6% (tương ứng tăng 7,28 tỷ USD) và nhập khẩu là 54,16  tỷ USD, tăng 22,4%  (tương ứng tăng 9,89 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước./.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine