ISSN-2815-5823
Yến Nhi
Thứ tư, 15h55 17/04/2024

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm khẳng định vị thế trên thị trường

(KDPT) - Ngày 23/4/2024 tới đây, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm sẽ tổ chức Đại hội cổ đông tại Hà Nội.

Trong bối cảnh nền kinh tế gặp rất nhiều khó khăn, việc chi trả cổ tức 25% bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm được xem là điểm sáng. Với phương châm kinh doanh tập trung, không dàn trải, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm đã có bước phát triển ấn tượng, cổ phiếu NTL thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Kết thúc năm 2023, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco, mã cổ phiếu NTL - sàn HoSE) ghi nhận tổng doanh thu 914 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 366 tỷ đồng, lần lượt tăng gấp 2,5 lần và 3,6 lần so với năm 2022.  

 Khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32 do Lideco làm chủ đầu tư.
 Khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32 do Lideco làm chủ đầu tư.

Tại đại hội tới đây, Hội đồng Quản trị công ty dự kiến sẽ trình cổ đông xem xét và thông qua nhiều nội dung, bao gồm kế hoạch kinh doanh năm 2024 với mục tiêu doanh thu đạt 750 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 320 tỷ đồng. Đặc biệt, dự kiến xem xét phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu có vai trò quan trọng mang tính bước ngoặt của công ty trong giai đoạn mới. Năm 2024, Lideco cũng dự kiến sẽ trả cổ tức 12% bằng tiền mặt (trên tỷ lệ vốn điều lệ mới nếu được thông qua). Nếu phương án tăng vốn điều lệ được Đại hội thông qua và được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận, vốn điều lệ mới sẽ tăng lên gần 1.220 tỷ đồng.

Lideco được đánh giá là công ty bất động sản kinh doanh hiệu quả với nhiều năm liên tục trả cổ tức bằng tiền mặt 25% với các dự án nổi bật như: Khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32, Khu đô thị mới Dịch Vọng, Dự án Bãi Muối (Quảng Ninh)…/.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 26/05/2024