Sản phẩm này dành cho khách hàng cá nhân thanh toán tiền mua nhà ở/nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở/nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất để phục vụ nhu cầu đời sống. Với mục tiêu hỗ trợ tối ưu nhất cho khách hàng trong việc tiếp cận sản phẩm, Co-opbank đã đơn giản hóa các thủ tục, tạo điều kiện tối đa để khách hàng tiếp cận được vốn vay.

Về điều kiện vay vốn: Khách hàng đủ 18 tuổi trở lên và không quá 65 tuổi tại thời điểm hết thời hạn cho vay của khoản vay; Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; Có phương án sử dụng vốn khả thi; Có nguồn thu nhập ổn định, hợp pháp và đủ khả năng tài chính để trả nợ trong thời hạn vay vốn.

Cùng Co-opBank hiện thực hóa giấc mơ an cư của người Việt

Hãy đến Co-opBank ngay hôm nay để Co-opBank đồng hành cùng bạn thực hiện giấc mơ an cư với chi phí tài chính tối ưu nhất.

Co-opBank đưa ra nhiều phương thức để khách hàng có thể lựa chọn làm nguồn trả nợ như: thu nhập từ tiền lương, thưởng, tiền công; thu nhập từ lãi phát sinh từ số dư trên tài khoản tiền gửi, sổ/thẻ tiết kiệm, Giấy tờ có giá (trừ cổ phiếu, chứng chỉ Quỹ). Co-opBank cũng chấp thuận cho vay đối với khách hàng có thu nhập ổn định từ hoạt động kinh doanh bao gồm: Thu nhập từ hoạt động kinh doanh cá nhân/hộ gia đình; thu nhập từ doanh nghiệp mà khách hàng làm chủ hoặc khách hàng góp vốn/cổ phần tại doanh nghiệp; thu nhập từ cho thuê tài sản. Ngoài ra, khách hàng có thể thỏa thuận trả tiền vay bằng các nguồn thu nhập hợp pháp khác.

Các loại tài sản Co-opBank nhận làm tài sản bảo đảm trong sản phẩm tín dụng này khá linh hoạt bao gồm: Bất động sản là tài sản hình thành từ vốn vay của khách hàng; Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền trên đất (bao gồm căn hộ chung cư/tập thể đã được cấp giấy chứng nhận sở hữu và tài sản gắn liền với đất khác), các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ bao gồm: xe ô tô con, xe bán tải, xe tải và ô tô khách; Sổ/thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá do các tổ chức tín dụng phát hành, số dư trên tài khoản tiền gửi (bao gồm tiền gửi ký quỹ, tiền gửi thanh toán, tiền gửi có kỳ hạn) tại Co-opBank.

Nhằm tạo điều kiện cho khách hàng được chủ động trong việc trả nợ, Co-opbank ban hành chính sách ân hạn nợ gốc đồng thời cho phép khách hàng linh hoạt trong việc xác định kỳ hạn trả nợ, mỗi kỳ hạn trả nợ tối đa không quá ba tháng để phù hợp với nguồn thu nhập và khả năng trả nợ của khách hàng.