ISSN-2815-5823
Minh Thành
Thứ tư, 14h26 26/06/2024

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng văn bản hướng dẫn các luật liên quan đất đai

(KDPT) - Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật các tổ chức tín dụng.

Ngày 26/6, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký công điện của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật các tổ chức tín dụng.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng văn bản hướng dẫn các luật liên quan đất đai - ảnh 1

Nội dung Công điện nêu rõ, để các chính sách mới của Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở, Luật Các tổ chức tín dụng sớm được triển khai trong thực tiễn, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân, Chính phủ đã trình Quốc hội thảo luận, cho ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều, điều chỉnh thời điểm có hiệu lực của các luật này từ ngày 1/8/2024.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo hoàn thiện các văn bản thuộc thẩm quyền theo trình tự được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo các điều kiện ban hành ngay khi Quốc hội thông qua.

Thủ tướng đề nghị các bộ ngành liên quan chủ trì phối hợp với các tổ chức, địa phương có liên quan khẩn trương hoàn thiện các quyết định, thông tư đã được giao đảm bảo đúng trình tự quy định, chỉ thực hiện rút gọn hiệu lực thi hành đồng thời với luật. Việc này báo cáo Thủ tướng Chính phủ chậm nhất trong ngày 28/6.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện đồng thời việc lấy ý kiến của các địa phương đối với các văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của bộ trưởng và hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương xây dựng văn bản thuộc thẩm quyền của địa phương đã được luật giao, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất.

Đồng thời, tổ chức các hội nghị trực tuyến với các địa phương theo vùng để giải đáp các vướng mắc, hướng dẫn các địa phương hoàn thiện các văn bản thuộc thẩm quyền đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật; hoàn thành trước ngày 5/7.

Thủ tướng yêu cầu biên soạn các tài liệu, cẩm nang, hướng dẫn, tiếp tục tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ; chủ trì phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng về những đổi mới của chính sách pháp luật để nhân dân, doanh nghiệp biết, thực thi, giám sát trong quá trình thực hiện.

Các cơ quan thông tấn, báo chí có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến các quy định mới nhất về quyền, lợi ích và nghĩa vụ của Nhân dân, doanh nghiệp được quy định trong Luật và các văn bản dưới luật ngay khi được ban hành.

Thủ tướng lưu ý Chủ tịch HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thiện các văn bản thuộc thẩm quyền đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và khả thi gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp tham gia đóng góp ý kiến trước ngày 5/7.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động tổ chức tập huấn về các quy định mới đến cán bộ, công chức thuộc cơ quan, đơn vị bằng các hình thức phù hợp để tổ chức triển khai thực hiện, nhất là những đổi mới trong cung cấp các dịch vụ công thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, các bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, chủ tịch HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện công điện này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
Tin mới nhất
kinhdoanhvaphattrien.vn | 14/07/2024