ISSN-2815-5823
Minh Thành
Thứ hai, 11h24 03/06/2024

Đề xuất danh mục dự án chuyển đổi xanh được nhận tiền hỗ trợ đầu tư

(KDPT) - Dự kiến có 9 loại dự án chuyển đổi xanh được nhận tiền hỗ trợ đầu tư từ Quỹ Hỗ trợ đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ đầu tư. Quỹ có chức năng tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí bằng tiền và hiện vật để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động đầu tư công nghệ cao, chuyển đổi xanh theo quy định tại Nghị định này. 

Chuyển đổi xanh là xu thế tất yếu. Ảnh minh họa.
Chuyển đổi xanh là xu thế tất yếu. Ảnh minh họa.

Dự thảo này cũng đưa ra danh mục dự án chuyển đổi xanh được hỗ trợ chi phí từ Quỹ. Đó là: Sản xuất linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất nhiên liệu H2 xanh và ứng dụng khác của công nghệ H2 xanh; Phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ giao thông vận tải carbon thấp; Lắp đặt vận hành hệ thống khử mặn nước biển và nước lợ; Sản xuất sắt, thép sử dụng hiệu quả năng lượng; Sản xuất phương tiện giao thông vận tải ứng dụng công nghệ carbon thấp; sản xuất sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo ứng dụng công nghệ môi trường; xử lý dữ liệu cho thuê hạ tầng thông tin và hoạt động liên quan theo hướng áp dụng kỹ thuật hiện có tốt nhất.

Qũy hỗ trợ đầu tư hướng tới các doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và đáp ứng các tiêu chí hỗ trợ chi phí theo quy định Nghị định này.

Hỗ trợ chi phí là biện pháp hỗ trợ tài chính của nhà nước đối với doanh nghiệp cho một phần chi phí doanh nghiệp thực tế phát sinh đủ điều kiện nhận hỗ trợ. Tiền hỗ trợ từ Quỹ không tính vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp. 

Mục tiêu hoạt động của Quỹ là khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư, tập đoàn đa quốc gia đầu tư tại Việt Nam; Hỗ trợ các doanh nghiệp đối với một số lĩnh vực cần khuyến khích đầu tư.

Bộ máy quản lý Quỹ sử dụng cán bộ, công chức của Bộ Tài chính, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm thông qua cơ quan điều hành Quỹ. Cơ quan điều hành Quỹ do Bộ trưởng Bộ Tài Chính quyết định thành lập, bao gồm Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và một số thành viên. 

Nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Quỹ vào tháng 1 hằng năm.  Các nguồn ngoài ngân sách nhà nước bao gồm: Lãi tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại; Các khoản cho tặng, đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài; Các nguồn hợp pháp khác (nếu có); Nguồn tồn dư Quỹ hàng năm. 

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 23/06/2024