ISSN-2815-5823
Thái Dương
Thứ hai, 08h58 01/04/2024

DIC Corp công bố loạt kế hoạch hoạt động trong năm 2024

(KDPT) - Trong năm 2024, DIC Corp dự kiến sẽ phát hành hơn 410 triệu cổ phiếu, nhằm huy động vốn thực hiện loạt dự án trọng điểm như: Dự án Cap Saint Jacques tại TP. Vũng Tàu, dự án Khu dân cư Vị Thanh tại TP. Vị Thanh...

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (HoSE: DIG – DIC Corp) vừa công bố các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Theo đó, về mục tiêu kết quả kinh doanh, DIC Corp đề ra kế hoạch doanh thu và thu nhập khác (hợp nhất) trong năm 2024 đạt 2.300 tỷ đồng, tăng trưởng 72% so với thực hiện năm 2023. Lãi trước thuế 1.010 tỷ đồng, tăng 508,9%.

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (HoSE: DIG - DIC Corp)
Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (HoSE: DIG - DIC Corp)

Vốn đầu tư phát triển 7.211,8 tỷ đồng, trong đó đầu tư các dự án là 6.400,7 tỷ đồng; đầu tư tài chính 811,08 tỷ đồng, tăng trưởng 541% so với thực hiện năm 2023. Mức cổ tức dự kiến từ 8-15%.

Công ty cho biết sẽ nhanh chóng hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án Khu đô thị Du lịch Long Tân - Đồng Nai; được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu trung tâm Chí Linh; hoàn thành tiến độ dự án Khu đô thị sinh thái Đại Phước; điều chỉnh chủ trương dự án Khu dân cư Hiệp Phước; hoàn thành quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên…

Công ty dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư năm 2024 là 7.211,8 tỷ đồng, trong đó đầu tư dự án 6.400,7 tỷ đồng và đầu tư tài chính 811.08 tỷ đồng, tập trung ở các dự án như Khu đô thị Du lịch Long Tân - Đồng Nai (1.079,14 tỷ đồng), Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên (1.313,84 tỷ đồng)…

Đáng chú ý, DIC Corp còn có kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2024 thông qua 4 phương án phát hành cổ phiếu, gồm: Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua (200 triệu cổ phiếu); trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (30,5 triệu cổ phiếu); phát hành cổ phiếu ESOP (30 triệu cổ phiếu); và chào bán cổ phiếu riêng lẻ (150 triệu cổ phiếu).

Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến được phát hành thêm từ các phương án trên là 410,4 triệu cổ phiếu. Trong trường hợp tất cả các phương án được thực hiện thành công, vốn điều lệ sau phát hành của DIC Corp sẽ tăng lên mức 10.203,4 tỷ đồng.

Cụ thể, đối với việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, DIC Corp dự kiến chào bán tối đa 200 triệu cổ phiếu với giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu, nhằm huy động tối đa 3.000 tỷ đồng.

Tỷ lệ thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu là 1.000 : 327,94 (số cổ phiếu chào bán sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị). Theo đó, cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu DIG sẽ được mua 327 cổ phiếu DIG mới.

Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu (1 lần) cho người khác. Toàn bộ số cổ phiếu được phát hành theo phương án này sẽ được tự do chuyển nhượng.

Số tiền huy động được theo phương án này sẽ được DIC Corp dùng để thanh toán gốc, lãi trái phiếu được phát hành trong năm 2021 (900 tỷ đồng); bổ sung vốn đầu tư dự án Cap Saint Jacques tại TP. Vũng Tàu (1.135 tỷ đồng); và bổ sung vốn đầu tư dự án Khu dân cư Vị Thanh tại TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (965 tỷ đồng).

Đối với việc chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, DIC Corp dự kiến phát hành tối đa 30,49 triệu cổ phiếu, bao gồm 15,24 triệu cổ phiếu trả cổ tức (tỷ lệ 2,5%) và 15,24 triệu cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần (tỷ lệ 2,5%). Qua đó, DIC Corp dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 304,92 tỷ đồng.

Đối với việc phát hành cổ phiếu ESOP, DIC Corp dự kiến phát hành tối đa 30 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,91% tổng số cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường (tính đến ngày 31/12/2023).

Giá chào bán cổ phiếu ESOP là 15.000 đồng/cổ phiếu và đối tượng được mua là cán bộ, công nhân viên của DIC Corp theo danh sách được HĐQT phê duyệt. Toàn bộ số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Dự kiến DIC Corp sẽ huy động được tối đa 450 tỷ đồng từ đợt phát hành này.

Ở phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, DIC Corp dự kiến chào bán tối đa 150 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá chào bán dự kiến sẽ không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu.

DIC Corp cho biết lượng nhà đầu tư dự kiến tham gia mua sẽ ở dưới mức 100 nhà đầu tư. Toàn bộ số cổ phiếu được phát hành theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Tổng số tiền huy động được từ đợt chào bán này dự kiến ở mức 3.000 tỷ đồng và sẽ được DIC Corp sử dụng cho đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở Lam Hạ Center Point (1.000 tỷ đồng) tại tỉnh Hà Nam và dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên (2.000 tỷ đồng) tại TP. Vĩnh Yên./.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 29/05/2024