Điểm sáng của Văn Phú - Invest trong năm 2023

LTS: 2023 tiếp tục là một năm khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam khi GDP chỉ tăng trưởng 5,05%, tiêu dùng yếu ớt, đầu tư tư nhân suy giảm, thị trường bất động sản khủng hoảng, thị trường vốn chưa được khơi thông. Ngoại trừ một số ít ngành nghề duy trì được tăng trưởng, phần đông doanh nghiệp phải đối diện với các thách thức, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp ở lĩnh vực bất động sản, xây dựng.

Nhìn lại năm 2023, soi chiếu vào bức tranh kinh doanh và chất lượng tài sản của các doanh nghiệp niêm yết, là một cách để hiểu về sự vận động của nền kinh tế trong thời gian vừa qua, để từ đó đưa ra các dự báo về triển vọng trong năm mới 2024 với những kỳ vọng và đột phá mới.

Trên tinh thần nghiên cứu, khảo sát và trao đổi thông tin đa chiều giữa các đơn vị tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp, doanh nhân trong hoạt động phát triển kinh doanh, Tạp chí Kinh doanh và Phát triển thực hiện tuyến bài chuyên sâu phân tích, nhận định: “Nhìn lại một năm của doanh nghiệp niêm yết”.

Trân trọng gửi tới quý độc giả!

Cụ thể, quý IV/2023, Masan ghi nhận doanh thu thuần 20.782 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, mảng kinh doanh tiêu dùng cốt lõi The Crown X (bao gồm Masan Consumer và WinCommerce) đạt doanh thu thuần 15.980 tỷ đồng (chiếm 77%), tăng nhẹ 3,1%. Chiếm tỷ trọng lớn thứ hai ở mức 15% là doanh thu từ Masan High-Tech Materials với 3.188 tỷ đồng.

Còn doanh thu của Masan MEATLife tăng mạnh hơn ở mức 14,5%, đạt 1.778 tỷ đồng (chiếm 8,6%). Phuc Long Heritage đóng góp 374 tỷ đồng doanh thu trong quý cuối năm cho Masan (gần 2%).

Masan
Năm 2023, doanh thu của Masan cao thứ hai lịch sử, gần 80.000 tỷ đồng.

Sau khi trừ giá vốn, lợi nhuận gộp của Masan đạt 5.768 tỷ đồng, tăng 3,9% so với quý IV/2022. Biên lãi gộp cải thiện nhẹ từ 26,9% (cùng kỳ năm ngoái) lên mức 27,8%.

Khấu trừ các chi phí, Masan báo lãi sau thuế hơn 516 tỷ đồng, giảm 35,7% so với cùng kỳ.

Luỹ kế năm 2023, doanh thu thuần của Masan ghi nhận hơn 78.251 tỷ đồng, tăng gần 3% so với năm trước - mức doanh thu cao thứ hai trong lịch sử hoạt động của tập đoàn, chỉ đứng sau mức đỉnh của năm 2021 (88.628 tỷ đồng). Năm 2023 cũng đánh dấu năm thứ tư liên tiếp Masan duy trì quy mô doanh thu trên 70.000 tỷ đồng, kể từ năm 2020.

Trong cơ cấu doanh thu năm 2023, The Crown X đạt 57.684 tỷ đồng, tăng 2,6% so với cùng kỳ, bất chấp sự suy yếu của tiêu dùng. Các mảng khác như: Masan MEATLife đạt 6.984 tỷ đồng, Masan High-Tech Materials đạt 14.093 tỷ đồng và Phuc Long Heritage đạt 1.535 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp năm 2023 của Masan đạt 22.121 tỷ đồng, tăng 5,2% so với năm 2022. Biên lãi gộp cải thiện lên mức 28,3% so với mức 27,6% của năm 2022.

Kết thúc năm 2023, Masan báo lãi sau thuế 1.869 tỷ đồng. Năm 2023, doanh nghiệp tiêu dùng này đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất đạt từ 90.000 tỷ đồng đến 100.000 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 18% và 31% so với mức 76.189 tỷ đồng vào năm 2022. Lợi nhuận sau thuế cốt lõi Pre-MI (không bao gồm chi phí một lần) dự kiến nằm trong khoảng 4.000 tỷ đồng và 5.000 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng trưởng từ 4% đến 30% so với mức 3.852 tỷ đồng vào năm 2022.

Tại thời điểm kết thúc quý IV/2023, tổng tài sản của Masan đạt 147.383 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Lượng tiền và tương đương tiền (chưa tính khoản đầu tư tài chính ngắn hạn) đạt 10.124 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày kết thúc năm 2023 đạt 109.146 tỷ đồng, biến động không đáng kể so với đầu năm. Điểm sáng là nợ vay ngắn hạn giảm mạnh 31%, còn 28.030 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tăng thêm 1.600 tỷ đồng so với đầu năm lên 38.237 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 11.798 tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý là dòng tiền kinh doanh trong năm 2023 của Masan dương 500 tỷ đồng, có sự cải thiện mạnh mẽ so với năm 2022 (âm 3.788 tỷ đồng).

Bước sang năm 2024, Masan lên kế hoạch với doanh thu thuần hợp nhất mục tiêu đạt từ 84.000 đến 90.000 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt từ 7% đến 15% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cốt lõi trước phân bổ cho cổ đông thiểu số Pre–MI dự kiến sẽ nằm trong khoảng 2.290 đến 4.020 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm 2023.

The Crown X dự kiến đem về 63.000 - 68.000 tỷ đồng doanh thu thuần trong năm 2024, tương ứng mức tăng từ 9% đến 18% so với năm 2023. Trong đó, doanh thu thuần của Masan Consumer dự kiến đạt từ 32.500 - 36.000 tỷ đồng trong năm 2024, với mức tăng trưởng đóng góp chủ yếu của ngành hàng thực phẩm tiện lợi, đồ uống và chăm sóc gia đình, cá nhân.

WinCommerce dự kiến đạt 32.500 - 34.000 tỷ đồng doanh thu trong năm 2024, tăng lần lượt so với cùng kỳ từ 8% đến 13%.

Phuc Long Heritage dự kiến đạt 1.790 - 2.170 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 17% đến 41% so với cùng kỳ. Chuỗi đồ uống này dự kiến mở từ 30 đến 60 cửa hàng mới ngoài WinCommerce (bao gồm cửa hàng tiêu chuẩn, cửa hàng Flagship và ki-ốt) tập trung vào Hà Nội và TP.HCM.

MEATLife dự kiến đạt doanh thu thuần trong khoảng 7.100 và 7.800 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 2% đến 12% so với cùng kỳ nhờ tập trung đầu tư vào mảng kinh doanh thịt chế biến và giảm quy mô trang trại chăn nuôi gà.

Masan High-Tech Materials dự kiến đạt doanh thu thuần từ 15.000 - 15.800 tỷ đồng, tương ứng tăng lần lượt 6% đến 12% so với cùng kỳ. Công ty sẽ triển khai hoạt động nổ mìn trong quý I/2024 và chuyển sang khai thác mỏ phía Đông.