Facebook, Google, TikTok, Microsoft… nộp thuế 3.444 tỷ đồng
Facebook, Google, TikTok, Microsoft… nộp thuế 3.444 tỷ đồng

Trong báo cáo mới công bố của Tổng cục Thuế, trong năm 2022, tổng thu ngân sách do ngành Thuế quản lý ước đạt hơn 1,46 triệu tỷ đồng, bằng 124,3% dự toán cũng như tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Đến nay đã có 42 nhà cung cấp nước ngoài lớn trên khắp thế giới đã đăng ký, kê khai nộp thuế trực tiếp qua Cổng thông tin điện tử nhà cung cấp nước ngoài của Tổng cục Thuế với tổng số thuế đã kê khai, nộp thuế là 3.444 tỷ đồng. Trong đó một số nhà cung cấp nước ngoài kê khai, nộp thuế lớn như: Meta (Facebook), Google, TikTok; Microsoft, eBay,…).

Tổng cục Thuế cho biết có 17/19 khu vực, khoản thu, sắc thuế hoàn thành vượt mức dự toán. Đặc biệt 3 khoản thu lớn từ khu vực sản xuất, kinh doanh như: Khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 115,7%; Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 108,1%; Khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 116,3%…

Ngoài ra, có 16/19 khu vực khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2021 như: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 8,7%; Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 2,5%; Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tăng 1,4%; Thuế thu nhập cá nhân tăng 24,6%; Lệ phí trước bạ tăng 21,3%; Thu tiền sử dụng đất tăng 13,2%...

Thống kê của Tổng cục Thuế cũng cho biết, có 63/64 đơn vị thu đều hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán. Hai thành phố lớn là TP Hồ Chí Minh và TP Hà Nội đã cán mốc thu trên 300.000 tỷ đồng. 8 địa phương cán mốc trên 30.000 tỷ là: Bà Rịa - Vũng Tàu, Hưng Yên, Bình Dương, Đồng Nai, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc.

Liên quan đến chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, Tổng cục Thuế cho biết năm 2022 cho biết toàn ngành đã triển khai các chính sách gia hạn, miễn giảm thuế, tiền thuê đất, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế với tổng số tiền trên 174.000 tỷ đồng.

Trong đó, giảm thuế giá trị gia tăng khoảng 20.040 tỷ đồng; giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn và giảm 70% mức thuế bảo vệ môi trường đối với dầu hỏa khoảng 26.307 tỷ đồng; gia hạn thời hạn nộp thuế khoảng 96.316 tỷ đồng…