Lao động Việt đang làm việc trong một doanh nghiệp tại Nhật Bản. (Ảnh: Vũ Ngọc Nguyên)
Lao động Việt đang làm việc trong một doanh nghiệp tại Nhật Bản. (Ảnh: Vũ Ngọc Nguyên)

Trong tháng 2/2024, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) thông báo về tình hình xuất khẩu lao động trong nước đi làm việc ở nước ngoài. Theo báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng này là 10.553 người, trong đó có 2.789 lao động nữ.

Trong số các thị trường tiếp nhận lao động, Nhật Bản đứng đầu với 8.212 lao động (bao gồm 2.217 lao động nữ), tiếp theo là Đài Loan với 1.443 lao động (trong đó có 514 lao động nữ), Hàn Quốc 253 lao động, Thái Lan 109 lao động, Trung Quốc 100 lao động, Singapore 80 lao động, Hungary 70 lao động (trong đó có 8 lao động nữ) và các thị trường khác.

Tính từ đầu năm, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đạt 23.195 người (trong đó có 7.272 lao động nữ), chiếm 18,56% kế hoạch năm 2024. Kế hoạch năm nay của Bộ là đưa từ 125.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Trong 2 tháng đầu năm, Nhật Bản tiếp tục là thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam nhiều nhất với 17.067 người (trong đó có 5.714 lao động nữ), sau đó là Đài Loan với 4.294 lao động (bao gồm 1.407 lao động nữ), Hàn Quốc 419 lao động. Ba thị trường này chiếm trên 90% tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài hàng năm.

Ngoài ra, một số thị trường khác cũng đã tăng lượng lao động tiếp nhận, bao gồm Trung Quốc (229 người), Singapore (154 người nam), Hungary (93 người, trong đó có 15 người nữ), Romania (165 người, trong đó có 2 người nữ) và các thị trường khác.

Có hơn 500 doanh nghiệp dịch vụ được cấp phép để đưa lao động đi làm việc tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Từ năm 2010 đến nay, đã có hơn 1,4 triệu lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Mỗi năm, trung bình có từ 120.000 đến 143.000 lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc. Lượng kiều hối từ họ gửi về đạt từ 3,5 đến 4 tỷ USD, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhấn mạnh vào việc nâng cao chất lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong năm 2024. Bộ cũng đề xuất mở rộng thị trường mới và tăng cường hỗ trợ người lao động về nước để hòa nhập vào thị trường lao động trong nước./.