Cụ thể, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6/2023, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đã thông tin về kết quả tháo gỡ khó khăn cho các dự án bất động sản.

Theo đó, Tổ công tác của Thủ tướng để rà soát, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững đã có nhiều khuyến nghị lên Thủ tướng Chính phủ. Và Thủ tướng Chính phủ vừa qua cũng đã ban hành rất nhiều văn bản, trong đó nổi bật lên là Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững...

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng cũng thông tin, qua rà soát thị trường bất động sản TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ và Đồng Nai, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ chỉ ra 3 nhóm khó khăn, vướng mắc, bao gồm: Thể chế; Tổ chức thực hiện; Vốn, thị trường trái phiếu, thị trường tín dụng. Trong đó:

Đối với vấn đề về thể chế, trong thời gian quý II, Chính phủ có ban hành loạt văn bản và chúng ta có Nghị định về việc chào bán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ tại thị trường trong nước và ngoài nước. Rồi các nghị định hướng dẫn Luật Đất đai, gần đây nhất ngày 20/6 có Nghị định 35 hướng dẫn một số vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế nhà nước. Bộ Xây dựng và Chính phủ cũng trình Quốc hội một loạt luật có liên quan đến vấn đề bất động sản như: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn.

Về tháo gỡ khó khăn trong vấn đề tổ chức triển khai thực hiện, Tổ công tác cũng đã nhận được khoảng 108 văn bản từ các tỉnh, địa phương, doanh nghiệp. Bộ Xây dựng, cơ quan thường trực của Tổ công tác đã rà soát, chuyển các văn bản này tới UBND tỉnh nếu thuộc thẩm quyền của các UBND tỉnh, thành phố; đồng thời trực tiếp giải quyết các trách nhiệm thuộc bộ, ngành và báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề khó khăn.

Liên quan đến thị trường vốn, vừa rồi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành loạt thông tư như Thông tư 02/2023/TT-NHNN về cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ của một số doanh nghiệp, Thông tư 03/2023/TT-NHNN về hỗ trợ tín dụng và các ngân hàng nước ngoài mua bán trái phiếu. Đặc biệt, có chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng dành cho phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Tường Văn cũng cho biết, đối với các dự án lớn, phức tạp, Tổ công tác làm việc trực tiếp để trao đổi. Nổi lên một số dự án, một số địa phương mà các cơ quan báo chí rất quan tâm.

Ví dụ, tại tỉnh Đồng Nai, Tổ công tác đã rà soát 7 dự án bất động sản lớn, trong đó có của Tập đoàn Novaland, Tập đoàn Hưng Thịnh; xác định các vấn đề khó khăn vướng mắc như vấn đề không thuộc quy hoạch hay vấn đề không bố trí 20% nhà ở xã hội. Những nội dung này, Bộ Xây dựng cũng đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ và ngày 31/5, Thủ tướng Chính phủ thống nhất với các phương án tham mưu của Tổ công tác, sẽ triển khai trong thời gian tới.

Tại TP.HCM, Tổ công tác đã làm việc và giải quyết khoảng 30 kiến nghị. Trong đó có 10 kiến nghị về nhà ở xã hội, 10 kiến nghị về cải tạo chung cư và 4 nội dung về quy hoạch.

Còn đối với tỉnh Bình Thuận, có liên quan tới Novaland, Tổ công tác cũng đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ và phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường giải quyết những vấn đề giá đất, tiền sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng cho biết, trong thời gian tới, Bộ Xây dựng tham mưu Chính phủ cũng như các bộ, ngành địa phương phải tích cực triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, trong đó có Nghị quyết 33, các công điện, các công văn chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, coi đây là những nhiệm vụ cấp bách quan trọng để giải quyết, đóng góp vào sự phát triển kinh tế vĩ mô và theo cách thuộc thẩm quyền của cấp nào, cơ quan nào thì cấp đó, cơ quan đó phải giải quyết một cách dứt điểm, triệt để.