ISSN-2815-5823

Kim ngạch xuất khẩu qua cửa khẩu Cốc Nam 5 tháng đầu năm đạt 9 triệu USD

(KDPT) - Thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng (Lạng Sơn) cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu Cốc Nam đạt khoảng 9 triệu USD.

Theo đánh giá, trong 5 tháng đầu năm 2024, lượng phương tiện vận chuyển hàng hóa thông quan qua cặp cửa khẩu Cốc Nam (Lạng Sơn) - Lũng Nghịu (Bằng Tường) rất thấp. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng cho biết đã chỉ đạo Trung tâm Quản lý cửa khẩu thực hiện cải tạo cơ sở vật chất nhằm bảo đảm công tác phục vụ vận hành lối thông quan Tân Thanh - Pò Chài (khu vực mốc 1090-1091) và lối thông quan Cốc Nam - Lũng Nghịu (khu vực mốc 1104-1105) thuộc cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc). Theo đó, tại lối thông quan Tân Thanh - Pò Chài và Cốc Nam - Lũng Nghị, các lực lượng tại cửa khẩu đã bố trí đầy đủ các trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh kiểm dịch y tế, khai báo hải quan, thu thuế...

Trong 5 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu Cốc Nam đạt khoảng 9 triệu USD.
Trong 5 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu Cốc Nam đạt khoảng 9 triệu USD.

Để hàng hóa xuất nhập khẩu thông quan thuận lợi hơn, mới đây, trong buổi làm việc với đại diện các lực lượng chức năng tại 2 lối thông quan Tân Thanh - Pò Chài và Cốc Nam - Lũng Nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn đã yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng phối hợp cùng các sở, ngành liên quan và các lực lượng chức năng quản lý hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh.

Ông Đoàn Thanh Sơn cũng yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trao đổi, đề nghị cơ quan ngang cấp phía Trung Quốc tạo thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính và kiểm hóa, kiểm dịch để hàng hóa xuất nhập khẩu thông quan qua lối thông quan Cốc Nam - Lũng Nghịu thuận lợi hơn. Đồng thời, yêu cầu Cục Hải quan Lạng Sơn chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan tuyên truyền, vận động, thu hút doanh nghiệp hai bên đẩy mạnh thực hiện xuất nhập khẩu hàng hóa qua lối thông quan này.

Ngoài ra, ông Đoàn Thanh Sơn cũng yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, tổng hợp nhu cầu trang thiết bị để xây dựng kế hoạch mua sắm và thực hiện trình tự thủ tục đầu tư, mua sắm trang thiết bị phục vụ vận hành 2 lối thông quan theo quy định, đảm bảo kịp thời đưa vào sử dụng trong thời gian sớm nhất. Các cơ quan: Hải quan, Biên phòng, Kiểm dịch, Giao thông vận tải cần khẩn trương xem xét, bố trí máy móc, trang thiết bị, phương tiện để bảo đảm thực hiện các chức năng nhiệm vụ ngay khi dây chuyền kiểm soát xuất nhập cảnh tại 2 lối thông quan đưa vào vận hành./.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine