ISSN-2815-5823
Bình Minh
Thứ hai, 20h13 08/07/2024

Kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV sẽ xem xét, quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng

(KDPT) - Sáng 8/7, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 22, đây là kỳ họp thường lệ giữa năm theo luật định.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình Mai Văn Tuất phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 22.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình Mai Văn Tuất phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 22.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm 2024, căn cứ quy định của pháp luật và tình hình thực tế của tỉnh, thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 3 kỳ họp để xem xét, giải quyết các vấn đề phát sinh, đột xuất theo thẩm quyền; HĐND tỉnh đã thông qua 39 nghị quyết. Việc tổ chức các kỳ họp đã kịp thời ban hành nhiều quyết định quan trọng, góp phần thực hiện tốt công tác quy hoạch, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận và quyết định các nội dung chủ yếu: Xem xét báo cáo của UBND tỉnh và của các ngành, đánh giá những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh. Đồng thời đánh giá khách quan, toàn diện, chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế, làm rõ nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm; trên cơ sở đó xác định nhiệm vụ và những giải pháp cụ thể, có tính khả thi, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024 của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025. HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo công tác của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các cơ quan hữu quan theo luật định.

Thực hiện quyền giám sát thông qua hoạt động chất vấn, tại kỳ họp, HĐND tỉnh tập trung vào 2 nhóm vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm, đó là: "Nhóm vấn đề về việc duy trì và phát triển các sản phẩm OCOP cấp tỉnh"; "Nhóm vấn đề về sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành y tế".

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh cũng sẽ xem xét, thông qua 13 dự thảo nghị quyết nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đáp ứng yêu cầu của sự phát triển. Trong đó có chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở cấp huyện và cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; chính sách hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh; bổ sung có mục tiêu ngân sách tỉnh năm 2024 cho các huyện, thành phố và các dự thảo nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình Tống Quang Thìn trình bày báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình Tống Quang Thìn trình bày báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024.

Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024, ông Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình nêu rõ, tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đạt 8,19%, xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và xếp thứ 6/11 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng. Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại và dịch vụ tiếp tục có bước phát triển mới; phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu đạt nhiều kết quả. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng lên; thu nhập bình quân đầu người năm 2023 của tỉnh Ninh Bình đạt 5,33 triệu đồng/tháng, đứng thứ 11/63 cả nước và đứng thứ 6 khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Công tác quy hoạch được quan tâm, đẩy mạnh, đã nhanh chóng công khai, triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đảm bảo kịp thời, đúng quy định, đồng thời tổ chức thành công Hội nghị công bố quy hoạch, vinh dự được Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo, từ đó tạo sự đồng thuận, tin tưởng của cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, được các Bộ, ngành Trung ương đánh giá cao.

Công tác xúc tiến đầu tư tiếp tục được quan tâm. Hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh, mở rộng. Quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm, tập trung chỉ đạo.

Trong 6 tháng cuối năm 2024, UBND tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2024 đạt từ 8% trở lên (cao hơn mục tiêu kế hoạch là 7,6% theo Nghị quyết của HĐND tỉnh đã đề ra)./.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
Tin mới nhất
kinhdoanhvaphattrien.vn | 14/07/2024