ISSN-2815-5823

Loạt “ông lớn” công nghệ đã nộp thuế 15.600 tỷ đồng tại Việt Nam

(KDPT) - Tính từ ngày 1/1-15/5/2024, các “ông lớn” công nghệ như Google, Meta (Facebook), Microsoft, TikTok, Netfix, Apple... đã nộp 4.029 tỷ đồng tiền thuế. Luỹ kế từ tháng 3/2022, thời điểm cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài vận hành, các doanh nghiệp ngoại đã nộp khoảng 15.600 tỷ đồng.

Theo số liệu của Tổng cục Thuế, hiện có 96 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế qua Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài, tăng 2 đơn vị so với tháng trước.

Được biết, các nhà cung cấp nước ngoài đã kê khai, nộp thuế gồm hàng loạt “ông lớn” công nghệ như: Google, Meta (Facebook), Microsoft, TikTok, Netfix, Apple...

Tính đến ngày 15/5, theo dữ liệu cơ quan thuế, các nhà cung cấp nước ngoài này đã nộp 4.029 tỷ đồng.

Các nhà cung cấp nước ngoài đã kê khai, nộp thuế gồm hàng loạt ông lớn như: Google, Meta (Facebook), Microsoft, TikTok, Netfix, Apple... (Ảnh minh họa)
Các nhà cung cấp nước ngoài đã kê khai, nộp thuế gồm hàng loạt ông lớn như: Google, Meta (Facebook), Microsoft, TikTok, Netfix, Apple... (Ảnh minh họa)

Con số này của năm 2023 lần lượt là 74 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, kê khai và nộp 8.096 tỷ đồng tiền thuế, trong đó có 6.896 tỷ đồng khai, nộp trực tiếp qua qua Cổng Thông tin điện tử và 1.200 tỷ đồng do các bên Việt Nam khấu trừ nộp thay.

Luỹ kế từ tháng 3/2022, thời điểm cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài vận hành, các doanh nghiệp ngoại đã nộp 15.600 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế cho biết thêm, ngành thuế sẽ tiếp tục tổ chức quản lý thuế hiệu quả đối với các nhà cung cấp nước ngoài. Thời gian tới sẽ rà soát các nhà cung cấp nước ngoài chưa đăng ký, khai, nộp thuế trên trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện các nội dung nâng cấp cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài đảm bảo thuận lợi trong quá trình thực hiện.

Đồng thời, trên cơ sở phân tích dữ liệu của nhà cung cấp nước ngoài, sẽ áp dụng quản lý rủi ro tuân thủ đối với các tổ chức này./.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 21/06/2024