Điều gì ẩn sau con số lợi nhuận của Phát Đạt?Sản lượng bán hàng thép Hòa Phát đạt 760.000 tấn trong tháng 12, cao nhất từ đầu năm

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) vừa nộp hồ sơ đến Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về kế hoạch phát hành 134 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Tỷ lệ thực hiện 1:5,5. Tức mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách nắm giữ 5,5 cổ phiếu sẽ được hưởng 5,5 quyền mua, tương đương được mua 1 cổ phiếu chào bán thêm.

Nếu kế hoạch này được phê duyệt và thực hiện thành công, Phát Đạt dự kiến thu về khoảng 1.340 tỷ đồng trong năm nay.

Phát Đạt dự kiến thu về 1.340 tỷ đồng trong năm 2024 bằng việc phát hành cổ phiếu.
Phát Đạt dự kiến thu về 1.340 tỷ đồng trong năm 2024 bằng việc phát hành cổ phiếu.

Toàn bộ số tiền thu về sẽ được sử dụng để triển khai các dự án bất động sản của công ty và công ty con, như: Dự án Khu dân cư Bắc Hà Thanh (dự kiến chi 511 tỷ đồng), Dự án Cadia Quy Nhơn (dự kiến chi 400 tỷ đồng), Dự án Thuận An 1 và Thuận An 2 (dự kiến chi 300 tỷ đồng).

Trong năm ngoái, Phát Đạt đã huy động thành công hơn 670 tỷ đồng thông qua việc chào bán 67 triệu cổ phiếu riêng lẻ giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Qua đó, góp phần giúp doanh nghiệp này đưa dư nợ vay trái phiếu về 0 vào cuối năm 2023. Tại ngày kết thúc quý IV/2023, tổng dư nợ vay của công ty đã giảm 30%, còn 3.104 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2023, doanh thu thuần của Phát Đạt đạt 617 tỷ đồng, giảm 59% so với năm trước. Đây cũng là năm có doanh thu thấp nhất từ 2016 tới nay. Lợi nhuận trước thuế 889 tỷ đồng, giảm 40% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế 682 tỷ đồng, giảm 41% so với năm trước, thấp nhất từ 2019 tới nay.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Phát Đạt đạt 21.070 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu năm. Hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản với 58%, đạt 12.199 tỷ đồng, tăng thêm 18 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu là giá trị quỹ đất đã được bồi thường, tiền sử dụng đất đã nộp, chi phí san lấp mặt bằng, chi phí xây dựng và chi phí đầu tư khác của các dự án: The EverRich 2 (3.597 tỷ đồng), Tropicana Bến Thành Long Hải (1.993 tỷ đồng), Bình Dương Tower (2.394 tỷ đồng), Phước Hải (1.526 tỷ đồng), The EverRich 3 (877 tỷ đồng), Trần Phú Đà Nẵng (636 tỷ đồng), khu dân cư làng nghề và trung tâm xã Hàm Ninh (400 tỷ đồng), khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội (186 tỷ đồng), số 1 Ngô Mây (186 tỷ đồng), khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà (162 tỷ đồng)…

Như vậy, có tới 81% tài sản của Phát Đạt là các khoản phải thu và hàng tồn kho./.