Thông tin từ Bộ Tài chính, kể từ quý 2, tình hình thị trường trái phiếu doanh nghiệp có dấu hiệu cải thiện - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG
Ảnh minh họa.

Trong đó, có tới 8.550 tỷ đồng giá trị phát hành đến từ mảng ngân hàng, 7.246 tỷ đồng đến từ bất động sản, 200 tỷ đồng đến từ mảng vận tải (toàn bộ đến từ Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet), 1.600 tỷ đồng đến từ hàng tiêu dùng (toàn bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan) và còn lại đến từ nông nghiệp, tài chính, năng lượng, vận tải.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 205.867 tỷ đồng, với 25 đợt phát hành ra công chúng trị giá 23.768 tỷ đồng (chiếm 11,6% tổng giá trị phát hành) và 169 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 182.099 tỷ đồng (chiếm 88,5% tổng số).

Ngành ngân hàng chiếm đa số trong khối lượng phát hành 10 tháng đầu năm, chiếm 46,9%. Theo sau là nhóm bất động sản chiếm 33,2%. Nhóm ngành hàng tiêu dùng, nguyên vật liệu, xây dựng và khác chỉ chiếm phần rất nhỏ trong tổng giá trị phát hành.

Các doanh nghiệp đã mua lại 12.336 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 10. Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 192.158 tỷ đồng (tăng 21,1% so với cùng kỳ năm 2022). Ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu về giá trị mua lại, chiếm 47,2% tổng giá trị mua lại trước hạn (tương ứng 90.690 tỷ đồng).

Trong phần còn lại của năm 2023, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 68.719 tỷ đồng. 31% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm Bất động sản với hơn 21.280 tỷ đồng, theo sau là nhóm Ngân hàng với 19.254 tỷ đồng (chiếm 28%).

Ngoài ra, về thị trường trái phiếu sơ cấp, ngày 25/10, kho bạc nhà nước gọi thầu tổng cộng 6.500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ ở các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, và 15 năm. Kỳ hạn 10 năm trúng thầu toàn bộ. Tỷ lệ trúng thầu kỳ hạn 5 năm và 15 năm lần lượt là 97% và 50%. Tổng giá trị trái phiếu chính phủ phát hành từ đầu năm tới nay là 264.356 tỷ đồng, tương ứng khoảng 66,09% kế hoạch năm.

Về thị trường trái phiếu thứ cấp, giá trị giao dịch thị trường thứ cấp đạt 20.488 tỷ đồng, trong đó: giá trị giao dịch thông thường (outright) trung bình ngày giảm 15%, giá trị giao dịch mua bán lại (repo) trung bình ngày giảm 33% so với tuần trước đó. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 263 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong kỳ. Lợi suất trái phiếu chính phủ tại phòng giao dịch của VBMA tăng ở hầu hết các kỳ hạn.