Quảng Ngãi đề nghị cấp 1.400 tỷ đồng phục vụ giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam
Quảng Ngãi đề nghị cấp 1.400 tỷ phục vụ giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc – Nam.

Theo đó, Quảng Ngãi khái toán tổng kinh phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh là 4.197 tỷ đồng. Nhu cầu vốn năm 2022 cần bố trí cho Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn qua địa bàn Quảng Ngãi là 1.400 tỷ đồng, bao gồm chi phí bồi thường trực tiếp cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án (800 tỷ đồng), xây dựng khu tái định cư (TĐC), khu cải táng mồ mả, di dời công trình công cộng và các chi phí khác (600 tỷ đồng).

Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông, giai đoạn 2021 - 2025 qua địa bàn Quảng Ngãi có tổng chiều dài khoảng 60,2 km, đi qua các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ. Có hơn 2.000 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, trong đó có 1.077 hộ phải bố trí tái định cư.

Dự kiến, tỉnh đã lên kế hoạch xây dựng 23 khu tái định cư theo hình thức chỉ định thầu tư vấn thiết kế và xây lắp, với tổng diện tích gần 121 ha. Xây dựng khoảng 2.108 lô để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng dự án, với tổng diện tích quy hoạch xây dựng dự kiến trên 120 ha.

Có khoảng 4.150 mồ mả cần phải di dời, nên cần xây dựng 21 khu cải táng mồ mả, với tổng kinh phí khoảng 40 tỷ đồng. Ngoài ra, trong phạm vi mặt bằng cao tốc Bắc - Nam hiện đã xác định có hơn 200 công trình hạ tầng công cộng cần di dời, với tổng kinh phí hơn 50 tỷ đồng, nhiều nhất là công trình điện.