ISSN-2815-5823
Trần Hùng
Thứ tư, 19h53 17/05/2023

Quảng Trị: Dự án điện gió Hướng Linh 3 và Hướng Linh 4 ba lần điều chỉnh thời gian phát điện

(KDPT) - UBND tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với Dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 3 và Hướng Linh 4. Đây là lần điều chỉnh chủ trương đầu tư thứ 3 của hai dự án này.

Dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 3 (của Công ty cổ phần Điện gió Hướng Linh 3) và Dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 4 (của Công ty cổ phần Điện gió Hướng Linh 4) được phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án. Cụ thể: tháng 3/2020 đến tháng 8/2023, chủ đầu tư thi công cơ sở hạ tầng, hợp đồng mua bán, nhập khẩu thiết bị; thi công mạng lưới điện, thi công móng trụ tua bin; vận chuyển và lắp đặt thiết bị.

Tháng 10/2022 đến tháng 6/2023, chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện các thủ tục liên quan của dự án; tháng 6/2023 đến tháng 12/2023, chủ đầu tư thí nghiệm, hiệu chỉnh và đấu nối phát điện.

Trước đó, Dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 3 được phê duyệt lần đầu tại Quyết định số 781 ngày 9/4/2029, điều chỉnh lần lượt tại vào các ngày 13/10/2020 và 10/3/2022. Dự án này được thực hiện tại xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa; có tổng công suất là 30 MW gồm 9 tua bin gió, mỗi tua bin gió từ 3,3 đến 3,465 MW.

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với Dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 3 và Hướng Linh 4.

Theo quyết định chủ trương lần đầu, Dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 3 có tổng số vốn đầu tư hơn 1.530 tỷ đồng, diện tích thực hiện 8 ha; thời gian thí nghiệm, hiệu chỉnh và đấu nối phát điện là tháng 6/2020.

Đây là lần điều chỉnh chủ trương đầu tư thứ 3 của dự án này: Lần điều chỉnh thứ 1 (tại Quyết định số 2946), Dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 3 giảm vốn đầu tư từ hơn 1.530 tỷ đồng còn 1.118 tỷ đồng; Lần điều chỉnh thứ 2 (tại Quyết định số 756), Dự án được điều chỉnh tăng diện tích lên 9,02 ha (tăng 1,02 ha) đồng thời thời gian thí nghiệm, hiệu chỉnh và đấu nối phát điện được kéo dài đến tháng 9/2022.

Còn Dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 4 được phê duyệt lần đầu tại Quyết định số 3418, ngày 10/12/2019, lần lượt điều chỉnh sau đó vào các ngày 1/9/2020 và 7/4/2021.Dự án cũng được thực tại xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa, với diện tích đất sử dụng 8 ha; tổng công suất thiết kế là 30 MW gồm 9 tuabin gió, mỗi tuabin gió có công suất từ 3,3 đến trên 3,4 MW. Dự án có tổng vốn đầu tư là hơn 1.537 tỷ đồng; thời gian thí nghiệm, hiệu chỉnh và đấu nối phát điện là tháng 12/2021.

Lần điều chỉnh thứ 1 (Quyết định số 2567), Dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 4 được điều chỉnh giảm tổng vốn đầu tư còn hơn 1.118 tỷ đồng (giảm hơn 419 tỷ đồng).

Đến tháng 3/2023, tỉnh Quảng Trị có có 31 dự án điện gió được phê duyệt quy hoạch với tổng công suất 1.177,2MW. Trong đó, có 19 dự án điện gió với tổng công suất đặt 714MW đưa vào vận hành thương mại với tổng công suất 671,1MW.

Được biết, trong 12 dự án điện gió đang triển khai đầu tư, tỉnh Quảng Trị có 2 dự án hoàn thành công tác xây lắp với tổng công suất 60MW, 10 dự án còn lại đều chậm so với tiến độ đề ra.

Trước đó vào ngày 15/3, tại buổi làm việc với Đoàn Giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị về giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 – 2021. Ông Hà Sỹ Đồng, Phó chủ tịch UBND tỉnh này cho hay: tỉnh Quảng Trị đã trình Thủ tướng, Bộ Công thương xem xét, đưa vào Quy hoạch điện VIII 60 dự án điện gió trên bờ với tổng công suất 4.600 MW, 3 dự án điện gió ngoài khơi với tổng công suất 2.600 MW.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị hai dự án trên phải điều chỉnh nhiều lần như vậy do sự tác động khách quan và chủ quan, bên cạnh những yếu tố bất lợi về thời tiết, đại dịch COVID - 19 và công tác giải phóng mặt bằng; nguyên nhân chậm tiến độ của các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh còn đến từ cơ chế chính sách của cấp có thẩm quyền khi chưa có cơ chế chuyển tiếp khuyến khích phát triển các dự án điện gió sau ngày 31/10/2021.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 20/05/2024