Tạm dừng thanh tra dự án Khu đô thị mới thuộc dự án số 4, khu đô thị mới Trung tâm thành phố Thanh Hoá.
Hàng loạt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ở Thanh Hoá sẽ bị thanh tra trong năm 2024 Thanh Hoá: Yêu cầu cung cấp hồ sơ phục vụ thanh tra dự án Khu đô thị mới số 4

Như Tạp chí điện tử Kinh doanh và Phát triển đã thông tin, ngày 16/01/2024, Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hoá ban hành Quyết định số 189/QĐ- TTTH về việc thanh tra Dự án Khu đô thị mới thuộc dự án số 4, Khu đô thị mới Trung tâm thành phố Thanh Hoá.

Để thực hiện công tác thanh tra, Thanh tra tỉnh Thanh Hoá đã có văn bản yêu cầu: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, UBND thành phố Thanh Hoá cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến dự án Khu đô thị mới thuộc dự án số 4. Cụ thể là: Việc thực hiện quy định của pháp luật về quy hoạch; quy định của pháp luật về triển khai thực hiện dự án; quy định của pháp luật về đất đai; quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, thực hiện dự án…

Nguồn tin riêng mà phóng viên có được cho biết, Thanh tra tỉnh Thanh Hoá vừa có công văn gửi một số cơ quan, đơn vị liên quan thông báo về việc tạm dừng thanh tra dự án Khu đô thị mới thuộc dự án số 4, khu đô thị mới Trung tâm thành phố Thanh Hoá.

“Thanh tra tỉnh đang thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất được Chủ tịch UBND tỉnh giao và thời gian tiến hành thanh tra trùng lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện cuộc thanh tra.

Thanh tra tỉnh thông báo tạm dừng thanh tra Dự án Khu đô thị mới thuộc dự án số 4, Khu đô thị mới Trung tâm thành phố Thanh Hoá, từ ngày 01/02/2024 cho đến khi có thông báo mới”, nội dung công văn nêu rõ.

Hồ sơ Tạp chí điện tử Kinh doanh và Phát triển có được cho thấy, dự án Khu đô thị mới thuộc dự án số 4 Khu đô thị mới Trung tâm thành phố Thanh Hoá (phường Đông Hải) thuộc danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư, được UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 05/01/2019; được HĐND tỉnh Thanh Hoá chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tại Nghị quyết số 279/NQ-HĐND ngày 16/6/2020. Dự án có quy mô sử dụng đất là 15,9 ha, có tổng mức đầu tư 1.162.918.450.000 đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 42.000.000.000 đồng.

Theo Quyết định số 2626 ngày 6/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, hình thức, phương thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án là chỉ định nhà đầu tư, một giai đoạn, một túi hồ sơ. Hồ sơ mời sơ tuyển (HSMST) lựa chọn nhà đầu tư được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt tại Quyết định số 1155 ngày 01/4/2020 với hình thức sơ tuyển rộng rãi quốc tế. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa (bên mời thầu) đã đăng tải thông tin mời sơ tuyển quốc tế trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 03/4/2020, với thời gian phát hành từ 8h00 ngày 10/4/2020 đến 8h00 ngày 13/5/2020.

Hết thời gian phát hành HSMST, có 05 nhà đầu tư mua HSMST, tại thời điểm đóng sơ tuyển, có 03 nhà đầu tư nộp HSDST. Trên cơ sở kết quả đánh giá HSDST và kết quả thẩm định, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành Quyết định số 2117 phê duyệt kết quả sơ tuyển với 01 nhà đầu tư trúng sơ tuyển là Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản TASECO - Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không Thăng Long - Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Phú Mỹ (viết tắt là Liên danh TASECO - Thăng Long - Phú Mỹ).

Ngày 09/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 4816 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, chính thức công nhận Liên danh TASECO - Thăng Long - Phú Mỹ (có địa chỉ tại Tầng 1, tòa nhà N02T1, Khu đoàn ngoại giao, phố Đỗ Nhuận, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) trở thành nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới thuộc dự án số 4.

Như vậy, với ưu thế vượt trội, Liên danh TASECO - Thăng Long - Phú Mỹ “một mình, một ngựa” trở thành chủ dự án khu đô thị hơn 1.100 tỷ đồng tại Thanh Hoá. Hiện nhà đầu tư đang trong quá trình hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật theo dự án đầu tư và quy hoạch chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, một số sàn giao dịch bất động sản đã đăng tin giao bán shophouse tại dự án với tên thương mại Central Riverside Thanh Hóa.

Thông tin tham khảo: Khoản 4, Điều 22 Luật Đấu thầu 2013 quy định:

“4. Chỉ định thầu đối với nhà đầu tư được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Chỉ có một nhà đầu tư đăng ký thực hiện;

b) Chỉ có một nhà đầu tư có khả năng thực hiện do liên quan đến sở hữu trí tuệ, bí mật thương mại, công nghệ hoặc thu xếp vốn;

c) Nhà đầu tư đề xuất dự án đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án khả thi và hiệu quả cao nhất theo quy định của Chính phủ.

Khoản 3, Điều 9 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư quy định:

“3. Chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định tại Khoản 4 Điều 22 của Luật Đấu thầu bao gồm:

a) Chỉ có một nhà đầu tư đăng ký và đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời sơ tuyển; chỉ có một nhà đầu tư trúng sơ tuyển;

b) Chỉ có một nhà đầu tư có khả năng thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 22 của Luật Đấu thầu;

c) Dự án do nhà đầu tư đề xuất đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án khả thi và hiệu quả cao nhất bao gồm dự án PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất có mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia, biên giới quốc gia, hải đảo theo quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 22 của Luật Đấu thầu. Dự án khả thi và hiệu quả cao nhất được Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

- Có báo cáo nghiên cứu khả thi (đối với dự án PPP) hoặc đề xuất dự án (đối với dự án PPP nhóm C) được phê duyệt;

- Nhà đầu tư đề xuất giá dịch vụ hoặc vốn góp của Nhà nước hoặc lợi ích xã hội, lợi ích Nhà nước hợp lý;

- Đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền quốc gia, biên giới quốc gia, hải đảo”./.