Theo đó, có 5 dự án chỉ kiểm tra công tác QHXH, điều chỉnh QHXD, chấp thuận, điều chỉnh TMB, PAKT trên cơ sở hồ sơ gửi Sở Quy hoạch – Kiến trúc cấp, không kiểm tra việc cấp GPXD, quản lý xây dựng đã xuất hiện điều chỉnh chồng chéo, vượt thẩm quyền và thiếu sự tính toán của cơ quan phê duyệt.

Tại dự án Nhà ở kinh doanh kết hợp dịch vụ thương mại HACC1 TIME TOWER do Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội là Chủ đầu tư đã 3 lần bị điều chỉnh quy hoạch. Cụ thể, lần thứ 1 UBND TP Hà Nội đã chấp thuận QH định hướng điều chỉnh ô đất 2.6-NO từ nhà ở cho thuê tầng cao 16 tầng, mật độ xây dựng 56.7% thành văn phòng thương mại cao 25 tầng. Lần thứ 2, UBND TP Hà Nội tiếp tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch TMB “từ nhà ở cao tầng cho thuê sang nhà ở kinh doanh kết hợp dịch vụ thương mại”. Sau đó, Sở Quy hoạch – Kiến trúc chấp thuận TMB, PAKT đã điều chỉnh mật độ xây dựng từ 56.7% thành 59.3% khiến dân số tăng thêm (theo tạm tính của thanh tra BXĐ là 680 người).

Tòa nhà Time Tower tại 35 Lê Văn Lương

Tại dự án tòa nhà hỗn hợp văn phòng và căn hộ chung cư do Công ty Cổ phần Xây dựng Licogi 19 là Chủ đầu tư, Thanh tra Bộ Xây dựng kết luận UBND TP Hà Nội 1 lần điều hcỉnh, Sở Quy hoạch – Kiến trúc 1 lần điều chỉnh sai quy định của pháp luật, điều chỉnh chức năng ô đất từ cơ quan sang hỗn hợp, tăng tầng cao từ 8 tầng thành 25 tầng làm tăng quy mô dân số thâm 648 người.

Nguồn: Kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng

Cụ thể, Ô đất1.2-CQ là đất cơ quan, tầng cao TB 6 tầng nhưng UBND TP Hà Nội đã có Văn bản chấp thuận lập dự án đầu tư xây dựng tòa nhà hỗn hợp. Sau đó, Sở Quy hoạch – Kiến trúc có 3 văn bản số 806/QHKT-P1, số 890/QHKT-P1, số 1286/QHKT-P1 chấp thuận TMB, PAKT công trình hỗn hợp văn phòng và nhà ở chung cư cao 21 tầng. Tiếp tục đến năm 2021, UBND TP Hà Nội lại chấp thuận QH định hướng điều chỉnh từ 21 tầng lên 25 tầng.

Tại dự án Dịch vụ thương mại, công cộng nhà ở và nhà trẻ do Công ty Cổ phần dịch vụ và kinh doanh bất động sản Hà Nội là Chủ đầu tư cũng 5 lần bị điều chỉnh quy hoạch sai dẫn tới việc biến công cộng thành phố thành dịch vụ công cộng và văn phòng, nhà ở rồi thành dịch vụ thương mại, công cộng nhà ở và nhà trẻ, tăng tầng cao TB từ 18.5 tầng thành 35 tầng, mật độ tăng từ 53% lên 56%, tăng dân số lên 3.072 người.

Được biết, năm 2002, ô đất 4.1-CC là đất công cộng thành phố, tầng cao TB 18.5 tầng, mật độ 53% nhưng UBND TP Hà Nội đã phê duyệt điều chỉnh thành đất hỗn hợp với diện tích 8.000m2, mật độ 35%, khối đế cao 5 tầng chức năng dịch vụ công cộng và văn phòng, khối tháp cao 32 tầng nhà ở căn hộ để bán. Đến năm 2012, Sở Quy hoạch – Kiến trúc lại điều chỉnh dịch vụ công cộng, nhà ở tầng cao, nhà trẻ lên 35 tầng, mật độ 56% rồi tiếp tục tăng mật độ lên 56.8%. Đến năm 2014, Sở Quy hoạch – Kiến trúc chấp thuận điều chỉnh số căn hộ từ 509 căn lên 662 căn và tiếp tục điều chỉnh tăng thành 680 căn trong năm 2015, dân số lên thành 3.072 người.

Dự án Chung cư Star City do Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại Vneco là Chủ đầu tư cũng không nằm ngoài danh sách quy hoạch sai quy định của pháp luật. Tại dự án này có tất cả 3 lần điều chỉnh sai, trong đó, UBND TP Hà Nội 2 lần điều chỉnh, Sở Kế hoạch – Kiến trúc 1 lần điều chỉnh.

Chung cư Star City 3 lần điều chỉnh quy hoạch sai quy định của pháp luật

UBND TP Hà Nội đã phê duyệt ô đất dự án 4.1-CC là đất công cộng thành phố với tầng cao TB là 18.5 tầng vào năm 2002 nhưng sau đó đã điều chỉnh quy hoạch thành nhà ở chung cư, bãi đỗ xe, mật độ xây dựng 50.3%, chiều cao 16 tầng. Sau đó, tiếp tục chấp thuận điều chỉnh QH định hướng năm 2008 từ 16 tầng thành 25 tầng. Đến năm 2010, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã điều chỉnh chung cư tầng cao 25 tầng, mật độ xây dựng 50% thành hỗn hợp dịch vụ thương mại kết hợp vvăn phòng và nhà ở chung cư tầng cao 27 tầng, mật độ xâyd ựng 60.2%.

Tại dự án chung cư cao tầng do Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 là chủ đầu tư tại ô đất 4.1-CC là đất công cộng thành phố được phê duyệt năm 2022 nhưng UBND TP Hà Nội đã phê duyệt điều chỉnh thành Nhà ở chung cư mà không tính toán đến sự đáp ứng của hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Nguồn: Kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng

Tại Kết luận Thanh tra, Không chỉ có 5 dự án kể trên bị điều hcỉnh sai quy hoạch theo hướng “đội” tầng cao, “nhồi” thêm dân mà còn nhiều dự án “xẻ thịt”, ăn bớt diện tích trồng cây xanh cũng được Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra đôi với từng dự án…

Trước thực trạng đó, Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ rõ những vi phạm về việc phê duyệt sai thẩm quyền, không nằm trong các trường hợp được điều chỉnh, không tính toán đến sự đáp ứng của hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Theo đó, thanh tra Bộ Xây dựng cũng đề nghị UBND TP Hà Nội, Sở Quy hoạch – Kiến trúc theo thẩm quyền kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có vi phạm.

HÀ THU