ISSN-2815-5823
Huy Hoàng
Thứ năm, 15h24 13/06/2024

Thống nhất trình Quốc hội quyết định tiếp tục giảm 2% thuế GTGT nửa cuối năm 2024

(KDPT) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất trình Quốc hội xem xét quyết định việc giảm 2% thuế GTGT đến hết năm 2024 theo Tờ trình của Chính phủ.

Sáng ngày 13/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất trình Quốc hội xem xét, quyết định giảm thuế GTGT theo Tờ trình số 300 ngày 8/6/2024 của Chính phủ. Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến hình thức ban hành chính sách; về hồ sơ và thời hạn gửi hồ sơ dự án Nghị quyết; về phạm vi điều chỉnh của chính sách; về thời hạn áp dụng chính sách…

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về tiếp tục giảm 2% thuế suất thuế GTGT đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ từ nay đến cuối năm 2024. (Ảnh: VGP/LS)
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về tiếp tục giảm 2% thuế suất thuế GTGT đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ từ nay đến cuối năm 2024. (Ảnh: VGP/LS)

Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Chính phủ tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến của cơ quan thẩm tra để báo cáo bổ sung, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, tăng sự thuyết phục của việc giảm thuế trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý, quá trình tổ chức thực hiện chính sách bảo đảm mục tiêu đề ra, không để xảy ra khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; chịu trách nhiệm điều hành thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước, không ảnh hưởng đến dự toán thu và bội chi ngân sách Nhà nước năm 2024 theo Nghị quyết của Quốc hội; bảo đảm nguồn thu cho các nhiệm vụ chi đã được dự toán, cũng như yêu cầu cấp bách phát sinh; thực hiện đúng tiến độ, chỉnh sửa, bổ sung các luật thuế để thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng, đáp ứng Chiến lược cải cách thuế trong đó có thuế GTGT

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, quan điểm sửa đổi, bổ sung các luật thuế, phí theo nguyên tắc thị trường, phù hợp với thông lệ quốc tế, gắn với cơ cấu lại nguồn thu, mở rộng cơ sở thuế, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế; áp dụng mức thuế suất hợp lý, định hướng tiến tới áp dụng một mức thuế suất và thực hiện tăng thuế theo lộ trình.

Theo Tờ trình của Chính phủ, Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét, cho phép tiếp tục thực hiện chính sách giảm 2% thuế suất thuế GTGT đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% trong 6 tháng cuối năm 2024 (từ ngày 1/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024) và giao Chính phủ tổ chức, thực hiện.

Những lĩnh vực tiếp tục không được hạ 2% thuế VAT gồm: Viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt tại các Nghị quyết số 43/2022/QH15.

Việc nới thời gian giảm thuế 2% dự kiến làm giảm thu ngân sách nửa cuối năm nay khoảng 24.000 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm, số thu thuế này giảm gần 23.500 tỷ đồng. Vì thế, nếu tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế VAT cho nửa cuối năm nay, thì dự kiến cả năm giảm gần 47.500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Chính phủ cho rằng, việc giảm thuế VAT tác động làm giảm thu ngân sách, nhưng sẽ góp phần giảm giá thành, giá bán hàng hóa, dịch vụ, từ đó góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh và duy trì công ăn việc làm cho người lao động, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và phục hồi kinh tế./.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
 
kinhdoanhvaphattrien.vn | 23/07/2024