Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo quyết liệt các biện pháp nhằm kịp thời thu hồi tiền nợ đọng thuế.

Đáng chú ý, 10 doanh nghiệp nợ nhiều nhất có tổng số tiền nợ thuế 226 tỷ đồng, chiếm 15,7 % tổng nợ thuế toàn tỉnh.

Trong đó, Công ty Quảng Lợi đứng đầu về số tiền nợ thuế, lên tới 31,5 tỷ đồng, bao gồm tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, đã cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản ngân hàng. Tiếp theo là Công ty cổ phần tập đoàn Sông Hồng Thăng Long nợ 27,2 tỷ đồng, chủ yếu tiền sử dụng đất và tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, đã cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn. Đứng thứ 3 là Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ T&T, nợ hơn 26,4 tỷ đồng tiền sử dụng đất và tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, đã cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản ngân hàng.

Các doanh nghiệp khác có số nợ lớn từ 12 tỷ đồng trở lên bao gồm: Công ty cổ phần Bá Hiến nợ hơn 26,3 tỷ đồng do khó khăn về tài chính, đã cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn; Công ty cổ phần đầu tư VCI nợ 25 tỷ đồng tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, đã cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản ngân hàng; Công ty cổ phần đầu tư Dệt May Vĩnh Phúc nợ hơn 24,3 tỷ đồng, Công ty cổ phần Phát triển và kinh doanh nhà Vĩnh Phúc nợ hơn 21,8 tỷ đồng, doanh nghiệp tư nhân Hòa Thủy Vĩnh Phúc nợ hơn 16,8 tỷ đồng do khó khăn về tài chính, đã cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Các doanh nghiệp tiếp theo là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tiến Mạnh Lai Châu nợ hơn 13,5 tỷ đồng do khó khăn về tài chính, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản và Cục Thuế tỉnh Lai Châu đã cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn; Công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Thịnh nợ hơn 12,6 tỷ đồng do khó khăn về tài chính, đã cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Đáng chú ý, trong năm 2021 và năm 2022, ngành Thuế Vĩnh Phúc đã ban hành 46 quyết định miễn tiền chậm nộp theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với số tiền hơn 61 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Quảng Lợi đã được miễn tiền chậm nộp phát sinh từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/10/2021 với số tiền hơn 21,9 tỷ đồng theo Quyết định số 11006/QĐ-CTVPH ngày 26/11/2021 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc.

Công ty Quảng Lợi có địa chỉ tại số 9, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngành nghề chính là xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, bên cạnh đó, Công ty còn kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất, bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy, khai thác khoáng sản… Trong số tiền được miễn, tiền chậm nộp tiền sử dụng đất là hơn 21,6 tỷ đồng; tiền chậm nộp thuế tài nguyên là 219 triệu đồng; còn lại là tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng.

Để chống thất thu thuế đối với các doanh nghiệp đang nợ đọng thuế, Cơ quan thuế thường xuyên rà soát, đối chiếu, đôn đốc và áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ như trích tiền từ tài khoản, thông báo ngừng sử dụng hóa đơn, đồng thời công khai thông tin người nộp thuế nợ lớn, chây ì, đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhưng vẫn không nộp tiền thuế nợ. Cục thuế tỉnh cũng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì thanh tra các dự án nợ thuế lớn, chây ì.

Nhóm PV Văn Phòng Vĩnh Phúc và các tỉnh trung du miền núi phía Bắc