ISSN-2815-5823
Trần Ngọc Đức
Thứ năm, 09h49 23/05/2024

Từ ngày 1/7, chuyển tiền nhầm có thể yêu cầu phong tỏa tài khoản của bên nhận

(KDPT) - Quy định mới từ ngày 1/7 cho thấy các trường hợp chuyển tiền nhầm có thể đề nghị ngân hàng phong tỏa tài khoản của bên nhận.

Nghị định số 52/2024 đã ban hành quy định về thanh toán không dùng tiền mặt. Theo đó, cũng nêu rõ việc mở và dùng tài khoản thanh toán, cũng như các trường hợp bị phong tỏa tài khoản thanh toán. Đây là nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2024.

Điều 11 của Nghị định trên cho thấy có 4 trường hợp tài khoản thanh toán bị phong tỏa một phần hoặc toàn bộ số dư tài khoản.

Chuyển nhầm tiền sang tài khoản người khác có thể yêu cầu ngân hàng phong tỏa tài khoản bên nhận kể từ ngày 1/7.
Chuyển nhầm tiền sang tài khoản người khác có thể yêu cầu ngân hàng phong tỏa tài khoản bên nhận kể từ ngày 1/7.

Thứ nhất, theo yêu cầu của chủ tài khoản hoặc theo thỏa thuận trước đó giữa chủ tài khoản thanh toán và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Thứ hai, khi có yêu cầu bằng văn bản hoặc quyết định của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Thứ ba, khi tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện sai sót và nhầm lẫn khi ghi có nhầm vào tài khoản thanh toán của khách hàng hay triển khai theo đề nghị hoàn trả lại tiền của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chuyển tiền vì có sai sót so với lệnh thanh toán của bên chuyển tiền sau khi ghi có vào tài khoản thanh toán. Khoản tiền bị phong tỏa trên tài khoản không được phép vượt quá số tiền bị sai sót, nhầm lẫn.

Thứ tư, nếu có đề nghị phong tỏa của một trong các chủ tài khoản thanh toán chung, ngoại trừ trường hợp có thỏa thuận trước bằng văn bản giữa chủ tài khoản thanh toán chung và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Việc phong tỏa tài khoản thanh toán sẽ kết thúc theo thỏa thuận bằng văn bản giữa tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và chủ tài khoản, hoặc khi có quyết định chấm dứt của cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, chủ tài khoản thanh toán và cơ quan có thẩm quyền sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định trong trường hợp thực hiện hay đề nghị thực hiện phong tỏa tài khoản trái pháp luật gây tổn thất cho chủ tài khoản./.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 23/06/2024