ISSN-2815-5823
Xuân Hậu
Thứ sáu, 15h01 07/06/2024

Vĩnh Phúc: Các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện các quy định nêu gương của Đảng

(KDPT) - Sáng 7/6/2024, Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cùng Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị Giao ban Công tác Báo chí tháng 6/2024.

Trong tháng 5 và đầu tháng 6 năm 2024, công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn thực hiện kịp thời. Các cơ quan báo chí đã bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, định hướng của Trung ương, của tỉnh, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; duy trì hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục; phản ánh đậm nét, kịp thời tình hình đời sống xã hội và những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm. Chất lượng nội dung, hình thức các chương trình, tác phẩm báo chí tiếp tục được nâng lên.

Ông Ngô Duy Đông - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cùng lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc đồng chủ trì buổi giao ban báo chí tháng 6 năm 2024.
Ông Ngô Duy Đông - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cùng lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc đồng chủ trì buổi giao ban báo chí tháng 6 năm 2024.

Đội ngũ nhà báo, phóng viên đã bám sát nhiệm vụ, tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần cổ vũ, động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị tỉnh Vĩnh Phúc.

Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên theo dõi địa phương các báo, tạp chí Trung ương và ngành trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục có nhiều tin, bài thông tin, tuyên truyền về các sự kiện thời sự chính trị, những kết quả đạt được trên các lĩnh vực ở các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh.

Hệ thống truyền thanh cơ sở đảm bảo việc duy trì đăng tải, phát sóng các tin, bài, ảnh trên sóng phát thanh, trang thông tin điện tử của địa phương; đảm bảo thời lượng và chất lượng... góp phần chuyển tải thông tin kịp thời đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Tuy nhiên, công tác phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin với các cơ quan báo chí của một số đơn vị, địa phương còn khó khăn; việc báo cáo nắm bắt tình hình xác minh, trả lời thông tin báo chí phản ánh của các đơn vị, địa phương chưa được quan tâm.

Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền kịp thời, toàn diện, đậm nét các sự kiện thời sự, chính trị - xã hội, đối ngoại quan trọng, nổi bật của của tỉnh Vĩnh Phúc, đất nước và quốc tế.

Tuyên truyền việc quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể hóa các nội dung thông qua tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 9 ở các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh; kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu theo nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; nhất là việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá đã được xác định, các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp.

Tiếp tục tuyên truyền việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ và kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả năm 2024, gắn với tuyên truyền triển khai thực hiện các quy định nêu gương của Đảng, những điều đảng viên không được làm, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Giám đốc BHXH Vĩnh Phúc Nguyễn Duy Phương thông tin tại Hội nghị nhiều kết quả nổi bật của BHXH Vĩnh Phúc trong mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT.
Giám đốc BHXH Vĩnh Phúc Nguyễn Duy Phương thông tin tại Hội nghị nhiều kết quả nổi bật của BHXH Vĩnh Phúc trong mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

Trước đó, Hội nghị Giao ban công tác báo chí tháng 6 các đại biểu đã được lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Vĩnh Phúc thông tin về kết quả triển khai mở rộng người tham gia BHXH, BHYT những thuận lợi, khó khăn và mục tiêu, giải pháp mở rộng người tham gia BHXH, BHYT ở Vĩnh Phúc; và lãnh đạo Sở Nội vụ Vĩnh Phúc thông tin về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2023-2025 theo Kết luận số 48 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 35 của ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2030.

Tại Hội nghị, nhiều đơn vị báo chí đã đặt những câu hỏi liên quan tới Bảo hiểm xã hội Vĩnh Phúc như việc các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, phương án xử lý đảm bảo quyền lợi cho người lao động; hay vấn đề các trụ sở cơ quan nhà nước cấp xã dôi dư sau khi sáp nhập; phương án sắp xếp cán bộ dôi dư; vấn đề thủ tục hành chính sửa đổi các giấy tờ cá nhân của người dân sau sáp nhập?

Đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan đã tiếp thu và trả lời các ý kiến trên rõ ràng, chi tiết đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí trung ương thường trú tại Vĩnh Phúc và báo chí tỉnh Vĩnh Phúc đồng hành, chia sẻ, tuyên truyền tới người dân Vĩnh Phúc để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao./.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 24/06/2024