ISSN-2815-5823
Xuân Hậu
Thứ năm, 15h56 23/05/2024

MTTQ huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) khẳng định vị thế tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân trong thời kỳ mới

(KDPT) - Đại hội Đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024-2029 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) tổ chức thành công. Đại hội đã bầu 46 đại biểu tham gia ban chấp hành khóa mới và cử 23 đại biểu đi dự đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng chí Nguyễn Đức Toàn tái đắc cử chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Yên Lạc, nhiệm kỳ 2024-2029.

Nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ huyện Yên Lạc đã chủ động, tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân và thực hiện dân chủ trong việc giám sát và phản biện xã hội. Khẳng định vị thế là cơ quan đại diện tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện Yên Lạc nói riêng và tỉnh Vĩnh Phúc nói chung.

Đ/c Nguyễn Đức Toàn tái đắc cử Chủ tịch UB MTTQ VN huyện Yên Lạc nhiệm kỳ 2024-2029 phát biểu bế mạc Đại hội.
Đ/c Nguyễn Đức Toàn tái đắc cử Chủ tịch UB MTTQ VN huyện Yên Lạc nhiệm kỳ 2024-2029 phát biểu bế mạc Đại hội.

MTTQ các cấp huyện Yên Lạc đã chủ trì, phối hợp tổ chức 232 cuộc giám sát và 4 hội nghị phản biện xã hội, tiếp nhận 841 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời chuyển đến các cơ quan chức năng để giải quyết kịp thời. MTTQ huyện cũng đã phối hợp với chính quyền để tuyên truyền và vận động nhân dân chấp hành chủ trương về giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, đô thị văn minh, Làng văn hóa kiểu mẫu. Tổ chức các cuộc hòa giải cơ sở, tham mưu các cấp chính quyền địa phương giải quyết những thắc mắc, kiến nghị trong khu dân cư, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư ngày càng phát triển.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư huyện ủy huyện Yên Lạc Nguyễn Khắc Hiếu khẳng định vai trò quan trọng của MTTQ huyện Yên Lạc đã góp phần tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước. Góp phần ổn định và phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội huyện Yên Lạc.

Trong nhiệm kỳ 2024-2029, MTTQ huyện và các xã, thị trấn trong huyện tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được, tuyên truyền, vận động đoàn kết toàn dân, phổ biến chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của huyện tới toàn thể nhân dân, từ đó, nâng cao nhận thức, hành động của các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị - kinh tế, xã hội của huyện.

Dựa trên các chủ trương của Đảng, MTTQ cần cụ thể hóa thành các chương trình hành động và kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế. Nâng cao chất lượng của các chương trình phối hợp hoạt động giữa MTTQ và các cấp chính quyền, các ngành, các lĩnh vực khác nhau. Tăng cường hoạt động giám sát và phản biện xã hội, chọn lựa những vấn đề giám sát có tính thiết thực, tránh sự chồng chéo và cải thiện chất lượng giám sát, phản biện xã hội, mang lại hiệu quả cao.

Tiếp tục tiên phong, đẩy mạnh các phong trào thi đua và các cuộc vận động như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh”; "xây dựng các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp"... MTTQ cũng cần chủ động tham mưu cho cấp ủy để phát động các cuộc vận động và phong trào thi đua phù hợp với điều kiện thực tế của huyện. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp, đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động một cách toàn diện. Kịp thời động viên, khen thưởng các cá nhân, tập thể, người có uy tín trong cộng đồng dân cư một cách hiệu quả.

Ông Bùi Hữu Hưng - Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu, ghi nhận những kết quả MTTQ huyện Yên Lạc đã đạt được nhiệm kỳ qua. Đồng thời, nhấn mạnh  MTTQ huyện Yên Lạc cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ trong giai đoạn mới.

Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo các hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các hộ nghèo và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững. Triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh”. 

Đại hội đã bầu 46 đại biểu tham gia ban chấp hành khóa mới và cử 23 đại biểu đi dự đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng chí Nguyễn Đức Toàn tái đắc cử chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Yên Lạc, nhiệm kỳ 2024-2029./.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 23/06/2024