ISSN-2815-5823
Minh Thành
Thứ bảy, 11h29 18/05/2024

Chính phủ thống nhất đề nghị Quốc hội đưa 3 luật liên quan bất động sản có hiệu lực trước 6 tháng

(KDPT) - Ngày 17/5/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết thống nhất thông qua đề nghị trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch ban đầu.
Chính phủ thông qua Đề nghị Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai 2024 và Luật Nhà ở có hiệu lực sớm hơn 6 tháng. (Ảnh minh họa)
Chính phủ thông qua Đề nghị Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai 2024 và Luật Nhà ở có hiệu lực sớm hơn 6 tháng. (Ảnh minh họa)

Đẩy nhanh tiến độ hiệu lực Luật quan trọng

Chính phủ đã giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, ký Tờ trình của Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, Chính phủ đề nghị bổ sung Nghị quyết của Quốc hội vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2024 và trình Quốc hội quyết định việc xây dựng, ban hành Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV (tháng 5 năm 2024).

Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023, được Quốc hội thông qua vào tháng 11/2023 và dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, nay được đề xuất có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng.

Lợi Ích Từ Việc Hiệu Lực Sớm

Theo Bộ Xây dựng, Luật Nhà ở năm 2023 chứa đựng nhiều nội dung mang tính đột phá, góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách và nâng cao hiệu quả quản lý, phát triển nhà ở. Trong khi đó, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 sẽ tăng cường phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo quản lý thống nhất từ Trung ương đến địa phương, thiết lập công cụ kiểm soát và quản lý thị trường bất động sản.

Việc đưa hai luật này vào hiệu lực sớm nhằm thể chế hóa nhanh chóng các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời phát triển và quản lý thị trường bất động sản chặt chẽ. Điều này cũng giúp hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển lành mạnh và bền vững cho thị trường bất động sản.

Đồng Bộ với Luật Đất Đai

Đặc biệt, việc hai luật này có hiệu lực từ 1/7/2024 sẽ đảm bảo đồng bộ với Luật Đất đai năm 2024, tạo ra một khung pháp lý thống nhất và hiệu quả cho thị trường bất động sản.

Động thái này của Chính phủ không chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý và phát triển thị trường bất động sản, mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

Như vậy, sự sửa đổi và bổ sung này không chỉ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho thị trường bất động sản mà còn phù hợp với xu hướng phát triển và quản lý hiện đại, đáp ứng kịp thời nhu cầu của xã hội.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 24/06/2024