Theo Quyết định số 34/QĐ-HĐTS của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Thông tin Truyền thông, Trung ương Giáo hội khóa IX, nhiệm kỳ 2022-2027, có 98 thành viên (35 vị Thường trực, 63 vị Ủy viên), do Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam làm Trưởng ban.

Công bố nhân sự Ban Thông tin Truyền thông - Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Hòa thượng Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam nhận Quyết định làm Trưởng ban Ban Thông tin Truyền thông - Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ban Thông tin Truyền thông, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam có các Phân ban Chuyển đổi số, Phật giáo Khất sỹ, Phật giáo Nam tông Khmer, Phật giáo Nam tông Kinh, Thông tin cơ sở và một số phân ban khác.

Ban hoạt động theo quy định của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, quy chế của Ban và pháp luật Nhà nước.

Công bố nhân sự Ban Thông tin Truyền thông - Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Toàn cảnh Lễ công bố.

Báo cáo về phương hướng, kế hoạch hoạt động thông tin truyền thông năm 2023 và nhiệm kỳ 2022-2027, đại diện Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, Ban sẽ tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc khóa IX, nhiệm kỳ 2022-2027 và 12 nội dung chương trình mục tiêu, phương hướng hoạt động Phật sự khóa IX của Trung ương Giáo hội.

Đặc biệt, sẽ triển khai hiệu quả đi vào hiện thực nội dung điểm thứ 10 của Nghị quyết Phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027 của Trung ương Giáo hội “xây dựng nền tảng chuyển đổi số của giáo hội Phật giáo Việt Nam phù hợp và tương thích với công cuộc chuyển đổi số quốc gia”. Nâng cao hiệu quả và đẩy mạnh hơn nữa truyền thông Phật giáo là một kênh hoằng pháp và chuyển tải các hoạt động Phật sự vào đời sống xã hội nhằm nêu cao giá trị từ bi, trí tuệ của đạo Phật, lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của tăng ni, phật tử, của tổ chức giáo hội các cấp trong sự nghiệp phụng đạo, yêu nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.