Cụ thể, theo công văn về việc tăng cường thực hiện các giải pháp tham gia ổn định quan hệ lao động của Tổng Liên đoàn Lao động, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu công đoàn cơ sở chủ động nắm thông tin, phản ánh về tình hình sản xuất, kinh doanh, thực hiện chế độ, các vấn đề bức xúc, khó khăn chung của người lao động… tại doanh nghiệp.

Đề xuất doanh nghiệp trả lương, thưởng Tết cho người lao động trước ít nhất 20 ngày
Đề xuất doanh nghiệp trả lương, thưởng Tết cho người lao động trước ít nhất 20 ngày. (Ảnh minh họa)

Đồng thời, báo cáo kịp thời với công đoàn cấp trên nếu doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp bị phá sản, có chủ bỏ trốn, chưa trả hoặc không trả được tiền lương, tiền thưởng cho đoàn viên, người lao động, nhất là dịp trước tết Nguyên đán 2024.

Bên cạnh đó, công đoàn cơ sở cũng phải chủ động phối hợp, đề xuất với người sử dụng lao động phát động các phong trào thi đua hướng tới nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả.

Đặc biệt, đề xuất với doanh nghiệp công khai phương án, kế hoạch trả lương, thưởng Tết trước ngày nghỉ tết Nguyên đán ít nhất 20 ngày.

Công đoàn cơ sở giám sát việc thực hiện trả lương, thưởng Tết, điều kiện làm việc, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, làm thêm giờ; đảm bảo quyền lợi thỏa đáng cho đoàn viên, người lao động tăng ca, làm thêm giờ, làm việc trong dịp Tết.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu triển khai thiết thực, hiệu quả các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 nhằm đảm bảo mọi đoàn viên, người lao động đều có Tết.

Tập trung thực hiện hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, mất việc làm do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng đảm bảo đúng thời gian, đúng quy định, không để sót đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ.

Theo Bộ Luật Lao động 2019, thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Thưởng Tết không phải là nghĩa vụ bắt buộc của doanh nghiệp. Việc có thưởng hay không, thưởng bao nhiêu, pháp luật hoàn toàn không can thiệp. Điều này phụ thuộc vào kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Người lao động chỉ chắc chắn được thưởng Tết nếu có thỏa thuận trong hợp đồng lao động, hoặc nếu quy chế nội bộ doanh nghiệp có quy định... và phụ thuộc phần lớn vào doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp và năng suất, hiệu quả công việc của người lao động./.