ISSN-2815-5823
Nguyễn Thùy
Thứ ba, 11h00 23/04/2024

ĐHĐCĐ TPBank: Mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 34%, chia cổ tức tỷ lệ 25% cả tiền mặt và cổ phiếu

(KDPT) - Theo Chủ tịch TPBank Đỗ Minh Phú, mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận hơn 34% trong năm nay là con số rất cao. Đây cũng là thử thách lớn, nhưng với những con số được ghi nhận đến hết tháng 4, ngân hàng tự tin sẽ hoàn thành kế hoạch 7.500 tỷ đồng.

Sáng 23/4 đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - Mã chứng khoán: TPB) được tổ chức tại Hà Nội.

Tính đến 8h45, có tổng cộng 108 cổ đông (hoặc được chủ sở hữu uỷ quyền) tham dự, đại diện cho hơn 1 tỷ cổ phần và tương đương với 80,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của ngân hàng. Do đó, đại hội lần này đã đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

Sáng 23/4 đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - Mã chứng khoán: TPB) được tổ chức tại Hà Nội.
Sáng 23/4 đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - Mã chứng khoán: TPB) được tổ chức tại Hà Nội.

Mục tiêu lợi nhuận tăng 34%, đạt 7.500 tỷ đồng

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch HĐQT Đỗ Minh Phú cho biết, TPBank trong năm 2023 đã bước qua một năm kinh doanh ‘vượt cơn gió ngược’. So với năm liền trước, tổng tài sản của ngân hàng đã tăng trưởng 9%, lên hơn 350.000 tỷ đồng và vượt kế hoạch năm đề ra. Bên cạnh đó, cho vay khách hàng cũng tăng 27% và vượt mốc 200.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 5.600 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ ROE gần 14%.

Năm 2023, tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đã tăng trưởng 34% và vượt mức 47.000 tỷ đồng. Đây chính là cơ sở để TPBank có thể tiết kiệm được chi phí vốn. Cũng trong năm này, số lượng khách hàng của ngân hàng đã tăng hơn 3,5 triệu, đồng thời nâng tổng số khách hàng phục vụ vượt qua con số 12 triệu. Điều này đồng nghĩa với việc, TPBank đã thu hút được thêm hơn 8,6 triệu khách hàng chỉ trong 3 năm, gấp đôi so với tổng số lượng khách hàng của 12 năm trước đó.

Với bước đệm của năm 2023, HĐQT TPBank đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận trước thuế ngân hàng riêng lẻ đạt 7.500 tỷ đồng, so với năm 2023 tăng 34,2%. Điều đáng nói, mục tiêu này vẫn thấp hơn so với kế hoạch đề ra cho năm 2023 (8.700 tỷ đồng) hoặc kết quả thực hiện của năm 2022 (7.828 tỷ đồng). Năm ngoái, TPBank mới chỉ hoàn thành được 64% kế hoạch đề ra.

Để đạt được mục tiêu đề ra cho năm nay, tổng tài sản dự kiến của TPBank tăng thêm 9,36% và đạt 390.000 tỷ đồng. Ngoài ra, dư nợ cho vay của ngân hàng cũng tăng 15,75%, lên mức 251.821 tỷ đồng; trong khi huy động vốn tăng 3,31% và lên mức 327.000 tỷ đồng.

Đặc biệt, nợ xấu của ngân hàng trong năm nay sẽ được kiểm soát dưới 2,5%. Năm 2024, TPBank còn đặt mục tiêu đạt 15 triệu khách hàng. Về định hướng phát triển, HĐQT TPBank cho biết ngân hàng trong năm nay vẫn sẽ tiếp tục thực hiện tái cơ cấu Công ty Tài chính Cổ phần Handico (Hafic); mục đích là để TPBank có công ty con hoạt động trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng.

Với bước đệm của năm 2023, HĐQT TPBank đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận trước thuế ngân hàng riêng lẻ đạt 7.500 tỷ đồng, so với năm 2023 tăng 34,2%.
Với bước đệm của năm 2023, HĐQT TPBank đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận trước thuế ngân hàng riêng lẻ đạt 7.500 tỷ đồng, so với năm 2023 tăng 34,2%.

Theo chủ tịch TPBank Đỗ Minh Phú, mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận hơn 34% trong năm nay là con số rất cao. Đây cũng là thử thách lớn, nhưng với những con số được ghi nhận đến hết tháng 4, ngân hàng tự tin sẽ hoàn thành kế hoạch 7.500 tỷ đồng.

Lãnh đạo TPBank cũng cho biết, ngân hàng trong năm nay tiến hành rà soát cũng như kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy ở trên toàn hệ thống, đồng thời đề xuất kế hoạch phát triển mạng lưới đúng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, chú trọng cho việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng, từ đó kiểm soát chi phí cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động.

Chia cổ tức cả tiền mặt và cổ phiếu

Tại Đại hội, TPBank cũng xem xét phương án chi trả cổ tức của năm 2023 với tỷ lệ 25% cả bằng tiền mặt và cổ phiếu. Trong đó, ngân hàng sẽ trả tiền mặt với tỷ lệ 5% và 20% bằng cổ phiếu. Nguồn chi trả cổ tức được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối của ngân hàng sau khi đã trích lập các quỹ theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán. 

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán bởi KPMG, lợi nhuận trước thuế của TPBank năm 2023 là 5.589 tỷ đồng. Sau khi đã nộp thuế thu nhập và trích lập những quỹ, nộp ngân sách thuế giá trị gia tăng với hoạt động thư tín dụng LC theo Kết luận số 324/TP-VPCP của Thủ tướng Chính phủ, TPBank có lợi nhuận để lại là 3.697 tỷ đồng.

Mới giữa năm 2023, ngân hàng này đã phát hành tổng cộng gần 620 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện là 39,19% được lấy từ nguồn lợi nhuận để lại chưa phân phối được luỹ kế đến năm 2021 (tương ứng 1.536 tỷ đồng), ngoài ra còn có thặng dư vốn cổ phần (2.561 tỷ đồng) cùng với 2.102 tỷ đồng được lấy từ nguồn lợi nhuận để lại của năm 2022.

Tại Đại hội, TPBank cũng xem xét phương án chi trả cổ tức của năm 2023 với tỷ lệ 25% cả bằng tiền mặt và cổ phiếu.
Tại Đại hội, TPBank cũng xem xét phương án chi trả cổ tức của năm 2023 với tỷ lệ 25% cả bằng tiền mặt và cổ phiếu.

Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của TPBank đã tăng từ 15.817 tỷ đồng lên mức 22.016 tỷ đồng.

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Tại đại hội, ngân hàng đã đề xuất về việc phát hành tối đa 440,3 triệu cổ phiếu mới để tiến hành trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 20%. Điều này đồng nghĩa với việc, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu TPB tính tại ngày chốt quyền sẽ được nhận 20 thêm cổ phiếu mới. Nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận chưa phân phối của ngân hàng sau khi trích lập các quỹ tính tới thời điểm 31/12/2023. Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của TPBank cũng sẽ tăng thêm hơn 4.403 tỷ đồng, lên mức 26.419 tỷ đồng. 

Việc tăng vốn sẽ được thực hiện ngay sau khi có được sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông. Thời gian thực hiện phụ thuộc vào quá trình xem xét phê duyệt hồ sơ của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cũng như đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành./.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 24/06/2024