Kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

HTX nông nghiệp Phú Thạnh được thành lập năm 2005 trên cơ sở hợp nhất 3 HTX: Đức Lộc, Phú Cường và Trường Thạnh. Hiện HTX này có gần 400 thành viên, tổng nguồn vốn HTX hoạt động hơn 11,6 tỷ đồng. HTX sản xuất - kinh doanh tổng hợp, đa ngành nghề, đa dịch vụ (sản xuất, xây dựng, thương mại - dịch vụ, dịch vụ trong sản xuất nông nghiệp).

HTX nông nghiệp Phú Thạnh hiện có 16 dịch vụ, trong đó có các dịch vụ nổi bật như: Dịch vụ sản xuất lúa, nếp giống; sản xuất lúa, nếp theo tiêu chuẩn an toàn; liên kết bao tiêu sản phẩm; cửa hàng nông sản xanh… Từ đó đã tạo việc làm thường xuyên cho 500 lao động địa phương.

Hình mẫu hợp tác xã hiệu quả ở nông thôn mới
Nông dân đến tìm hiểu các sản phẩm tại Cửa hàng nông sản xanh của Hợp tác xã nông nghiệp Phú Thạnh. (Ảnh: Báo An Giang)

Ông Trần Văn Lô Ba, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX nông nghiệp Phú Thạnh, cho biết, diện tích canh tác của HTX đã được quy hoạch là vùng sản xuất chuyên canh nếp của huyện Phú Tân, với diện tích đất trồng lúa, nếp là 1.700 ha. Những năm gần đây, sản xuất lúa, nếp có nhiều chuyển biến tích cực nhờ chủ trương sản xuất “2 năm, 5 vụ”, cán bộ ngành nông nghiệp đồng hành với nông dân kịp thời chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất…

HTX đã liên kết với CTCP Tập đoàn Lộc Trời và một số công ty khác tiêu thụ lúa, nếp xuất khẩu theo tiêu chuẩn EU, giúp thu nhập của người trồng lúa ngày càng ổn định. Đáng chú ý, năm 2022, HTX ký hợp đồng với 535 hộ, diện tích 800 ha, sản lượng lúa trên 4.500 tấn với tổng số tiền trên 27 tỷ đồng.

Hình mẫu hợp tác xã hiệu quả ở nông thôn mới
HTX nông nghiệp Phú Thạnh mang lại lợi ích thiết thực cho nông dân trồng lúa. (Ảnh: VnBusiness)

Vụ đông xuân 2022-2023, HTX nông nghiệp Phú Thạnh được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Đổi mới sáng tạo xanh Việt Nam (GIC Việt Nam) thực hiện mô hình canh tác lúa bền vững SRP. Với nhiều lợi ích thiết thực đem lại, nông dân rất tâm đắc với mô hình này.

HTX nông nghiệp Phú Thạnh đang tích cực trong đổi mới để phát huy tiềm năng, lợi thế. Ban Giám đốc cho hay, sẽ đẩy mạnh tổ chức sản xuất nông nghiệp hiện đại thông qua các giải pháp tuyên truyền, vận động thành viên và nông dân thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, thực hiện tốt các chuỗi liên kết trong sản xuất tiêu thụ.../.