Bắt đầu từ 7/2023, việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện qua Hệ thống liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế. Theo đó, người thành lập hộ kinh doanh chỉ cần nộp 1 bộ hồ sơ, trong đó bao gồm nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế theo quy định.

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo mẫu mới sẽ đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh, mã số thuế của hộ kinh doanh cũng là mã số hộ kinh doanh. Theo đó, kế hoạch triển khai và nâng cấp ứng dụng đáp ứng việc liên thông sẽ gồm 2 giai đoạn như sau:

Giai đoạn 1 (thực hiện từ ngày 1/7/2023): Hệ thống TMS nâng cấp ứng dụng đáp ứng việc trao đổi thông tin đối với giao dịch đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh, địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh.Giai đoạn 2 (dự kiến thực hiện từ ngày 1/9/2023): Nâng cấp hệ thống TMS đáp ứng việc truyền nhận thông tin với các giao dịch còn lại.

Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế tổ chức, quán triệt, phổ biến và tuyên truyền đầy đủ các nội dung tại các văn bản nêu trên và hướng dẫn tại công văn này đến các phòng/đội thuế tại Cục Thuế, Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn bằng nhiều hình thức để người nộp thuế là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn biết và thực hiện. Cùng với đó, các Cục Thuế, Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực phối hợp chặt chẽ với cơ quan đăng ký kinh doanh trên địa bàn để triển khai, thực hiện và giải đáp các vướng mắc của người nộp thuế liên quan đến việc đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh.