Thành viên Tập đoàn BRG sắp xây dựng cụm nhà máy dược tại Nghệ AnHệ Thống Phanh Khẩn Cấp Chủ Động Của Ford: Công Nghệ An Toàn Và Thông MinhThủ tướng thăm các “địa chỉ Đỏ” tại Nghệ An
Đến năm 2030, Nghệ An sẽ có 7 cảng cá, 5 khu neo đậu tránh trú bão, các luồng lạch, các dịch vụ hậu cần nghề cá.
Đến năm 2030, Nghệ An sẽ có 7 cảng cá, 5 khu neo đậu tránh trú bão, các luồng lạch, các dịch vụ hậu cần nghề cá.

Theo Đề án phát triển hạ tầng và cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đến năm 2030, tỉnh này sẽ có 7 cảng cá, 5 khu neo đậu tránh trú bão, các luồng lạch và các dịch vụ hậu cần nghề cá khác trên địa bàn sẽ được đầu tư nâng cấp, với tổng nguồn vốn đầu tư gần 2.400 tỷ đồng.

Trong số vốn đầu tư gần 2.400 tỷ đồng, ngân sách Trung ương là hơn 1.673 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 71 tỷ 500 triệu đồng, ngân sách khác 603 tỷ 900 triệu đồng.

Trong 7 cảng cá được đầu tư xây dựng, nâng cấp, có 3 cảng cá loại 1, 2 cảng cá loại 2 và 2 cảng cá loại 3. Tổng năng lực bốc dỡ của 7 cảng cá là 154.500 tấn/năm, tương đương 83,51% sản lượng khai thác hải sản.

Ba cảng cá loại 1, gồm Cảng cá Lạch Cờn (xã Quỳnh Lập và phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai); Cảng cá Lạch Quèn (xã Tiến Thủy và Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu) và Cảng cá Cửa Hội (phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò); 2 cảng cá loại 2: Cảng cá Lạch Vạn (xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu) và Cảng cá Lạch Lò (phường Nghi Tân và Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò); 3 cảng cá loại 3: Cảng cá Quỳnh Nghĩa (xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu); Cảng cá Lạch Thơi (xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu).

Theo UBND tỉnh Nghệ An, sau khi được đàu tư nâng cấp, các cảng cá này sẽ đáp ứng yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác tại cảng cá chỉ định, ngăn chặn các hoạt động khai thác thủy sản bất hợp phát, không báo cáo và không theo quy định. Đồng thời phát triển các cảng cá thành trung tâm dịch vụ hậu cầu nghề cá có khả năng tiếp nhận số lượng tàu thuyền có công suất lớn.

Ngoài ra, tỉnh Nghệ An cũng đầu tư nâng cấp 5 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, gồm 2 khu neo đậu cấp vùng: Lạch Cờn và Lạch Quèn; 3 khu neo đậu cấp tỉnh: Lạch Thơi, Lạch Vạn và Lạch Lò. Toàn bộ các khu neo đậu đảm bảo cho 2.999 tàu cá neo đậu tránh trú bão an toàn, tương ứng với 92,28% tổng số tàu cá toàn tỉnh. Bên cạnh đó, các luồng lạch trên địa bàn tỉnh được nạo vét và xây kè chắn cát, chắn sóng, nhằm đảm bảo an toàn cho tàu cá ra vào, không phụ thuộc vào thủy triều.

Đến năm 2030, các cơ sở cung ứng nhiên liệu, vật tư đầu vào và cơ sở thu mua chế biến sản phẩm thủy sản cho tàu cá được kiểm tra, hoàn thiện và đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định về nhu cầu hậu cần nghề cá. Hình thành được khu chế biến thủy sản tập trung và dịch vụ hậu cần nghề cá với quy mô 30 ha tại cảng Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu. Việc đầu tư, nâng cấp các cảng cá, khu neo đậu, nạo vét luồng lạch phải thực hiện có trọng tâm, trọng điểm để phát huy hiệu quả các nguồn vốn đầu tư.

Song song với việc nâng cấp cảng cá, tỉnh Nghệ An cũng đề xuất các chính sách thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực để đầu tư, xây dựng, nâng cấp các cơ sở sản xuất nước đá, xăng dầu, kho lạnh, cơ sở chế biến, trang thiết bị nghề cá đảm bảo yêu cầu phục vụ nghề cá xa bờ. Tăng cường đầu tư xây dựng hệ thống xử lý rác thải, nước thải tại các cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú bão, các cơ sở sản xuất kinh doanh hậu cầu nghề cá một cách đồng bộ, đúng tiêu chuẩn về đảm bảo vệ sinh môi trường.

Liên quan đến nội dung nêu trên, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Nghệ An cho biết, đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 4 cảng cá được đầu tư xây dựng gồm: cảng cá Quỳnh Phương, cảng cá Lạch Quèn, cảng cá Lạch Vạn và cảng cá Cửa Hội. Đồng thời, 5 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh đều đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố đủ điều kiện hoạt động với tổng sức chứa đạt 2.000 tàu thuyền các loại, bằng 65% công suất neo đậu so với quy hoạch./.​