Bất động sản Nghệ An chuẩn bị đón khu đô thị mới siêu hiện đại rộng gần 700 haNghệ An tìm nhà đầu tư cho dự án khu đô thị gần 6,3 nghìn tỷ đồngNghệ An đặt mục tiêu thu 9.000 tỷ đồng từ du lịch trong năm 2024
Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An có vốn điều lệ 37 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước gần 30 tỷ đồng, chiếm 80,80% vốn điều lệ.
Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An có vốn điều lệ 37 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước gần 30 tỷ đồng, chiếm 80,80% vốn điều lệ.

Thực hiện kế hoạch sắp xếp theo quyết định số 1479/QĐ-TTG ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Nghệ An sẽ thoái vốn sở hữu nhà nước tại Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An từ 80,8% xuống còn 51% giai đoạn 2024-2025. Còn Công ty CP Công viên cây xanh TP. Vinh sẽ giảm hết vốn từ 55,44% về mức 0%.

Thế nhưng, mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã có Văn bản số 1986/UBND-KT gửi Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc đề xuất xin chưa thoái vốn nhà nước tại các công ty giai đoạn 2024-2025 do ông Bùi Thanh An, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký.

Lý do được tỉnh Nghệ An đưa ra đó là xảy ra những vấn đề, phát sinh, vướng mắc như, yêu cầu đặt ra về tỷ lệ vốn nhà nước để đảm bảo công tác quản lý, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ tại 2 công ty trên.

Cụ thể, đối với Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, công ty này đang quét và thu gom rác tại hơn 100 tuyến đường, bốc vận chuyển hơn 303 tấn rác trên một ngày đêm tại 378 khối, xóm thuộc 25 phường, xã, hút bụi, tưới nước rửa đường các tuyến chính, thu gom rác thải xây dựng, thu gom rác hàng ngày đảm bảo công tác phòng, chống, khắc phục các đợt mưa bão, thiên tai, vệ sinh môi trường phục vụ các dịp lễ lớn, đảm bảo cảnh quan đô thị, môi trường, an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn và các nhiệm vụ công khác.

Công ty là đơn vị có năng lực đáp ứng yêu cầu và đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an sinh xã hội, vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị trên địa bàn TP. Vinh; đặc biệt trong bối cảnh TP. Vinh chuẩn bị mở rộng địa giới hành chính.

Tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ tại công ty hiện nay là 80,8%; với tỷ lệ nắm vốn nhà nước có đủ mức trên 65% sẽ đủ để tỉnh quyết định các vấn đề trong quản lý, điều hành của doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Do đó, việc đảm bảo tỷ lệ vốn nhà nước trên 65% để nhà nước có đủ quyền quyết định các vấn đề quan trọng lý, điều hành, thực hiện kịp thời các nhiệm vụ cấp bách tại địa thực sự cần thiết.

Ngoài ra, Công ty đang được UBND tỉnh Nghệ An và TP. Vinh giao quản lý vận hành, sử dụng các công trình tại dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn tại Nghi Yên - huyện Nghi Lộc với tổng mức đầu tư là gần 115,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công ty này đang được UBND TP. Vinh tiếp tục giao làm chủ đầu tư thực hiện công trình tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên - huyện Nghi Lộc với tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng.

Vì vậy việc thoái vốn nhà nước tại công ty xuống 51% tỉnh Nghệ An sẽ không đủ quyền quyết định các vấn đề liên quan trong công tác quản lý tài sản tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên, huyện Nghi Lộc.

Đối với Công ty cổ phần Công viên cây xanh TP. Vinh, ngoài thực hiện các nhiệm vụ theo hợp đồng dịch vụ công đảm bảo yêu cầu, chất lượng, Công ty đã thực hiện tốt và kịp thời các nhiệm vụ cấp bách của tỉnh cũng như TP. Vinh như: Phòng, chống các đợt mưa bão, thiên tai, khắc phục dọn dẹp cây xanh gãy đổ làm ách tắc giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ra tai nạn cho người dân khi tham gia giao thông, đảm bảo giao thông được thông suốt, an toàn.

Bên cạnh đó, công ty còn tham gia thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, phòng chống cháy rừng trên địa bàn TP. Vinh. Tham gia ý kiến chuyên môn về các dự án cây xanh, cây cảnh địa bàn tỉnh; tuyên truyền việc quản lý, bảo vệ rừng, cây xanh.

Việc tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ tại công ty là 55,44% tỉnh có quyền ra quyết định đối với công tác quản lý, điều hành của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Cũng theo UBND tỉnh Nghệ An, trong bối cảnh TP. Vinh chuẩn bị mở rộng phạm vi hành chính, nhiệm vụ chuyên ngành về quy hoạch, bảo tồn cây xanh đô thị tăng mạnh, phát sinh thêm các nhiệm vụ đột xuất liên quan; cùng với các lý nêu trên, việc giữ nguyên tỷ lệ vốn nhà nước tại công ty để nhà nước có đủ quyền quyết định, quản lý, điều hành là thực sự cần thiết và phù hợp với thực tế.

Hiện, căn cứ các quy định và tình hình thực tế tại địa phương, UBND tỉnh Nghệ An trình Phó Thủ tướng Lê Minh Khái xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép tỉnh Nghệ An chưa thực hiện thoái vốn nhà nước tại CTCP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An và CTCP Công viên cây xanh TP. Vinh trong giai đoạn 2024-2025.

Theo tìm hiểu, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An tiền thân là Xí nghiệp Vệ sinh TP. Vinh được thành lập năm 1974. Năm 2011, Công ty được đổi tên thành Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị tỉnh Nghệ An với 100% vốn nhà nước. Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty CP từ tháng 6/2016. Vốn điều lệ của công ty này gần 37 tỷ đồng; trong đó vốn nhà nước gần 30 tỷ đồng, chiếm 80,80% vốn điều lệ.

Công ty CP Công viên cây xanh TP. Vinh được chuyển đổi sang cổ phần từ năm 2005. Hiện nay, vốn điều lệ của công ty hơn 8 tỷ đồng; trong đó, vốn nhà nước gần 5 tỷ đồng, chiếm 55,44% vốn điều lệ./.