Cụ thể, theo báo cáo tài chính quý II/2022 được NDN công bố, trong quý II doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 1,12 tỷ đồng, giảm 99,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp chỉ còn 679 triệu đồng ,giảm 99% so với cùng kỳ (70,5 tỷ đồng).

Doanh thu tài chính giảm 81,6%, tương ứng giảm 43,58 tỷ đồng về gần 9,82 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 995%, tương ứng tăng thêm 117,1 tỷ đồng lên 128,87 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 79,3%, tương ứng giảm 6,22 tỷ đồng về 1,62 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1,62 tỷ đồng, giảm 99,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 90,82 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 132,97 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu tài chính quý II/2022 của NDN.

Với việc chi phí tài chính tăng mạnh, kết thúc quý II/2022 NDN báo lỗ 114,28 tỷ đồng trong khi cùng kỳ dương 84,8 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính của NDN, trong 6 tháng đầu năm, doanh thu tài chính giảm 82,4 tỷ đồng về 33,1 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu tài chính giảm chủ yếu do lãi đầu tư chứng khoán ghi nhận 14,2 tỷ đồng so với cùng kỳ 72,9 tỷ đồng, tức giảm 58,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí tài chính tăng thêm 93,3 tỷ đồng lên 121,4 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu do tăng trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán thêm 68,2 tỷ đồng lên 83,9 tỷ đồng và lỗ đầu tư chứng khoán tăng thêm 39,5 tỷ đồng lên 53,3 tỷ đồng …

NDN đầu tư chứng khoán lỗ dẫn đến lợi nhuận âm 114,28 tỷ đồng.

Tính tới cuối quý II, Nhà Đà Nẵng đang ghi nhận giá trị đầu tư chứng khoán là 310,6 tỷ đồng, dự phòng giảm giá 90,5 tỷ đồng và giá trị tài sản hợp lý còn 220,4 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý đầu tư 124,1 tỷ đồng vào cổ phiếu SHB và trích lập dự phòng 46,4 tỷ đồng; đầu tư 59,2 tỷ đồng vào cổ phiếu TCB và trích lập dự phòng 18,3 tỷ đồng; đầu tư 88,8 tỷ đồng vào cổ phiếu VHM và trích lập dự phòng 17,98 tỷ đồng…

Thêm nữa, trong 6 tháng đầu năm, Công ty đã thoái các khoản đầu tư vào cổ phiếu DGC, EIB, FLC, KBC, TTF …

Danh sách các cổ phiếu được NDN đầu tư tính đến ngày 30/6/2022.

Năm 2022, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 358,77 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 107,25 tỷ đồng. Như vậy, với việc ghi nhận lỗ trong 6 tháng đầu năm, Công ty còn cách rất xa kế hoạch lãi trong năm tài chính 2022.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Nhà Đà Nẵng giảm 14,8% so với đầu năm về 1.398,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 860,9 tỷ đồng, chiếm 61,6% tổng tài sản; tồn kho đạt 289,4 tỷ đồng, chiếm 20,7% tổng tài sản và các tài sản khác.

Được biết, Nhà Đà Nẵng đang triển khai dự án A2.2 Phan Đăng Lưu, Dự án dự kiến triển khai khi Dự án Khu phức hợp Monarchy – Block B đang bước vào giai đoạn bàn giao sản phẩm cuối cùng. Nhưng từ năm 2021 tới nay, Dự án vẫn chưa thấy có dấu hiệu được tiếp tục triển khai.

An Nhiên